I forbindelse med årets generalforsamling løftede bestyrelsen sløret for planerne om gadehundeprojekt Nepal 2020, som foreningen p.t. arbejder på at få frivillige til.

I Nepal er der store problemer med rabies hos både mennesker og dyr, hvor mindst 200 mennesker hvert år dør af rabies, hovedsageligt børn. Samtidig bliver mindst 35.000 mennesker hvert år bidt af gadehundene, hvilket tit medfører infektioner og alvorlig sygdom.

Og bare i Kathmandu området er der mindst 22.000 gadehunde, hvor bystyret i Kathmandu før 2004 forgiftede mindst 10.000 hunde hvert år med stryknin, hvilket er en forfærdelig smertefuld død for hundene. Men der går typisk et år, så er der ligeså mange hunde igen

Efter gadehundeorganisationen KAT blev startet i 2004, er der nu en aftale med bystyret om ikke at forgifte hundene, og nu er hundebestanden ved at blive stabil.

Derfor har vores forening besluttet at hjælpe KAT i Katmandu i Nepal.

Kathmandu Animal Treatment Center
KAT står for Kathmandu Animal Treatment Center og har eksisteret siden 2004, hvor Jan Salter, en engelsk kvindelig kunstner, som var bosiddende og arbejdede i Kathmandu, ville hjælpe de mange gadehunde. Hun fik KAT godkendt som en NGO organisation i 2003 og åbnede så i 2004.

Siden er organisationen vokset og har siden starten i 2004 neutraliseret og vaccineret mere end 30.000 hunde, og sundhedsstandarden hos hundene er blevet meget bedre.

Organisationen blev nærmest knust ved det store jordskælv i 2015 og havde årene efter store problemer med økonomien, da alt skulle bygges op igen. Men med hjælp fra mange steder, der i blandt Foreningen Dyrlæger uden Grænser, har de i dag en meget velfungerende organisation til stor glæde for mennesker og dyr i Nepal.

Vores projekt i 2020
Vi besluttede sidste år, at vi ville lave et projekt med skandinaviske dyrlæger og veterinærsygeplejersker i 2020, hvor vi tager ned i 3 uger og opererer og vaccinerer så mange hunde som muligt. Vi satser på at nå 1000 hunde på de 3 uger, hvilket ikke er urealistisk, da vi regner med, at ca. 10 – 15 dyrlæger og 20 – 30 veterinærsygeplejersker deltager.

Der er interesse fra både Danmark, Sverige og Norge, og vi har holdt vores første informationsmøde for interesserede.

Hvordan kan man støtte?
Alle deltagere betaler alle udgifter selv og bruger deres ferie på turen, så midler til turen går direkte til indkøb af medicin, vacciner og udstyr til projektet.

Magasinet DYRLÆGEN har bragt en artikel om vores kommende projekt og hjulpet os med at sprede budskabet blandet landets dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Dette betyder at vi allerede har mange positive tilkendegivelser om deltagelse i projektet og hvis du ønsker at deltage, så skriv til os på info@fdug.dk