Vi har tidligere fortalt om det projekt, der ledes af KAT Centre Nepal, der gavner både de røde pandaer og gadehundene i Nepal – så hvis du ikke har fået læst første del, kan du med fordel kigge her, inden du læser videre.
Du kan også læse mere om projektet på KATs egen hjemmeside på engelsk her.

Vi har fået de første opdateringer fra projektet, og det er spændende læsning!

Projekt Røde Pandaer – november

En hurtig opdatering: grundet den voldsomme regn har vejene været ufremkommelige. De er dog snart tørre nok til at køre på igen, og vi regner med at kunne foretage de indledende research-besøg i slutningen af november.

Vores dyrlæge, som er medansvarlig på projektet, Dr Samir har haft travlt med at købe materialer og udstyr til at kunne indfange, neutralisere og vaccinere op til 500 hunde (vi er ikke helt sikre på, hvor mange vi kan regne med at finde i nationalpark-zonerne).

Da hele projektet er blevet lidt forsinket grundet de ufremkommelige veje, kommer projektet til at strække sig ind i vintermånederne. Derfor har vi også været nødt til at købe varmedunke og fem elektriske varmetæpper, så vi undgår hypothermi [for lav kropstemperatur, red.] af hundene efter operationerne, hvor de ikke selv kan sørge for varmeregulering.

pandaer

Nogle af de hunde i området, der har ejere – de løber oftest frit om dagen

Projekt Røde Pandaer – december

 • Vi har mødtes med styrelsen for nationalparkerne, og deres rangere har hjulpet os med at kortlægge de steder, hvor de røde pandaer og de fritlevende hundenes territorier overlapper.
 • Generelt er hundene her i bjergene større end gadehundene i Katmandu, men de fleste synes fredelige og selskabelige, og nogle har endda ejere, som kan indfange og håndtere dem.
 • Vi er igang med at informere lokalbefolkningen i nationalpark-områderne om projektet. Der er en smule modstand mod at få deres hunde neutraliseret, da nogle bruger hundene som vagthunde, og der er en generel tro på, at ikke-neutraliserede hunde er bedre vagthunde. De fleste kan dog se det fornuftige i projektet, og vi tror på, at vi nok skal nå i mål med grundig information og forklaringer.
 • Indtil videre har vi registreret cirka 180-185 hunde i nationalpark-områderne, som har hyppig kontakt med de røde pandaer. Der er yderligere registreret cirka 100 hunde i de omkringliggende landsbyer, som har mindre eller ukendt mængde kontakt med de røde pandaer.
 • Vi vil forsøge at neutralisere og vaccinere alle disse cirka 280 hunde. De hunde, hvis ejere er mod neutralisation, vil vi forsøge at overtale, blandt andet ved at forklare, hvordan neutralisation kan beskytte mod rabies, som jo er farligt for mennesker [læs evt. mere her, red.]. Ejerne skal ikke betale for vaccination eller neutralisation.
 • Hvis der mod forventning alligevel er nogle hunde, vi ikke får lov at neutralisere, vil vi stadig insistere på vaccination mod distemper og rabies.

Et eksempel på en af de større “bjerghunde”

 • Vi har kun set 1 hvalp med distemper [hundesyge, red.] i fuldt udbrud. Den havde tics og rystelser i alle muskelgrupper i kroppen, og blev desværre nødt til at blive aflivet. Der er formentlig andre hunde med distemper, men hvis de er ældre og stærkere, vil symptomerne ikke være så voldsomme.
 • Vi har endnu ikke registreret hunde i alle de omkringliggende landsbyer, da det ikke er alle landsbyer, hvor man kan køre til. Vi har registreret 22 voksne hunde i én af de små landsbyer, og der er yderligere 5 landsbyer indenfor mulig gåafstand. Det går ikke så hurtigt at få besøgt alle landsbyerne, da afstandene er store uden bil.
 • De kommende dage vil vi starte på vaccination og neutralisation af hundene. Vi planlægger at registrere hunde om morgenen og så begynde operationerne efter klokken 10 hver dag, da det stadig er meget koldt om natten, og Dr Samir siger, det er bedre for hundene at være bedøvede, når solen er kommet op, og det er blevet lidt varmere.
 • Rangerne fra nationalparken har planlagt at tage os med ind i nationalparken og kigge efter røde pandaer, så alle vores ansatte og frivillige forhåbentlig kan få set raske røde pandaer i det fri, og ikke kun syge individer.

Vi håber på at kunne se effekten af projektet i form af lavere dødelighed hos de røde pandaer i området fra omkring februar, da det er en meget koncentreret population, som rangerne overvåger nøje. Vi har desværre ikke mulighed for at teste alle hundene for distemper i denne omgang, men det kan måske tilføjes i fremtiden.

En rød panda, som blev indleveret til rangerne efter et hundeangreb – den er nu sluppet løs igen efter at være blevet tjekket for skader.

Cirka 5 millioner hunde og et ukendt antal millioner katte bor i Cambodja, heraf størstedelen i Cambodjas hovedstad Phnom Penh. Cambodja har en befolkning på cirka 16 millioner, hvilket betyder, at der i Cambodja er næsten 3 gange så mange hunde og over 4 gange så mange katte per indbygger, som der er i Danmark.
Mange af disse hunde og katte bor hos familier, der har svært ved at brødføde sig selv, og mange af dyrene bor på gaden.

Animal Rescue Cambodia (ARC) ligger i Phnom Penh. I efteråret 2021 blev de strammeste af COVID-restriktionerne i Phnom Penh løftet, og der er ikke umiddelbart udsigt til en fuld lockdown igen lige foreløbig. Al personalet hos ARC er blevet vaccineret mod COVID19 og nogle har allerede fået deres tredje stik. Alt dette betyder, at ARC igen kan udføre deres arbejde for fuld styrke med hovedfokus på at behandle syge og tilskadekomne gadedyr på deres klinik, ARC Centre. De kan desuden igen skrue op for antallet af operationer, og deres mål for 2022 er at få neutraliseret over 500 katte og over 2000 hunde. For at nå dette ambitiøse mål, har ARC ansat fire nye dyrlægeassistenter.

Foreningen Dyrlæger uden Grænser har tidligere med succes støttet videreuddannelse af dyrlægeassistenter hos ARC (læs mere her), og ARC ansøgte derfor FDUG om en donation til at kunne træne de fire nye dyrlægeassistenter i såkaldt HQHVSP [High Quality High Volume Spay and Neuter – på dansk ”hurtig og sikker neutralisation”, red.]. Donationen blev sendt afsted i slutningen af september 2021, og ARC har virkelig fået brugt pengene fornuftigt – hurtig og sikker neutralisation af gadedyr er en af grundpillerne i effektive ABC-programmer.
Læs eventuelt mere om ABC-programmer her.

Hvorfor er ekstra træning nødvendigt?

Dyrlægeuddannelsen på Royal University of Agriculture i Phnom Penh er en fireårig bacheloruddannelse. Man kan vælge at læse yderligere to år for at opnå en kandidatgrad, men det er langtfra alle, der vælger dette. Bachelordelen af uddannelsen fokuserer hovedsagligt på at diagnosticere og behandle landbrugsdyr, og undervisningen omhandlende mindre dyr som hunde og katte er ret mangelfuld.

Når ARC ansætter dyrlæger fra universitetet i Phnom Penh, bliver de derfor først ansat med titlen “dyrlægeassistent”. På ARC bliver de trænet i at diagnosticere og behandle hunde og katte, og de arbejder under opsyn af seniordyrlæger – både lokale og internationale – som oplærer dem i de nyeste og bedste metoder indenfor behandling, klinikprocedurer og operationer, samt hvordan de kan opsøge ny viden og blive ved med at udvikle sig i løbet af deres karriere.

Træning af fire nye dyrlægeassistenter

Med FDUGs donation kunne ARC træne deres fire nye dyrlægeassistenter – Ms. Laihouy, Ms. Makara, Ms. Pirun og Mr. Pov – i High Quality High Volume Spay and Neuter. Dette inkluderede oplæring i hele processen lige fra anæstesi, præ-operative undersøgelser og overvejelser, der kan have indflydelse på operationen, selve procedurerne (sterilisation og kastration af både hunde og katte), samt post-operativ overvågning og behandling.
Med disse fire nye par hænder i operationsstuerne er ARCs ambitiøse mål om et højt antal professionelle neutralisationer i 2022 kommet et skridt nærmere.

Andre nyheder fra ARC

Udover den succesfulde oplæring af Ms. Laihouy, Ms. Makara, Ms. Pirun og Mr. Pov, har ARC også arbejdet hårdt for at hjælpe gadedyrene i Phnom Penh i 2021 trods flere omgange med fuld lockdown.

Fra januar 2021 til november 2021 havde ARC:
• Neutraliseret og vaccineret 700 hunde og katte
• Vaccineret yderligere 1000 dyr med kernevacciner og rabiesvacciner
• Omplaceret 190 dyr til gode hjem
• Reddet 77 hunde fra at blive solgt til slagterier(!)
• Behandlet diverse lidelser hos cirka 650 hunde og katte, der holder til ved de lokale templer
• Fodret gadedyr med i alt 995 kg foder under de hårdeste lockdowns
• Undervist cirka 2100 lærere og 58000 elever med fokus på rabies, og hvordan det kan undgås
• Hjulpet 12 forskellige lokalsamfund med i alt cirka 4500 dyr med både dyrlægehjælp og undervisning i god dyrevelfærd
• Trænet 6 dyrlægeassistenter i HQHVSN

Animal Rescue Cambodia har endnu engang imponeret os her i Foreningen Dyrlæger uden Grænser – dyrene i Phnom Penh og de omkringliggende områder har virkelig brug for hjælp, og ARC leverer gang efter gang denne hjælp. Yderligere beskrivelser af ARCs fokusområder kan ses her.

Phnom

Foreningen Dyrlæger uden Grænser har tidligere støttet Kat Centre i Nepal. I år har de startet et nyt projekt, som hjælper gadedyrene (hvilket er FDUGs hovedmission) og samtidig har den gevinst, at de er med til at beskytte de røde pandaer i Nepal.

Projektet hedder KATs Protection of Red Pandas, og artiklen herunder handler om baggrunden for projektet. Vi vil efterfølgende komme med opdateringer, efterhånden som projektet skrider frem.

En rød panda?

Den røde panda er et lille pattedyr, der – trods navnet – ikke er beslægtet med den sorte og hvide bjørn, som de fleste kender. Man troede tidligere, at de var beslægtede, men faktisk er den røde panda tættere beslægtet med stinkdyrfamilien, mårfamilien og vaskebjørnefamilien.

Den røde panda har i lang tid været betragtet som et symbol på Nepals rige dyreliv, men muligvis kan det ikke vare ved, da der kun er små lommer af vildtlevende individer tilbage – hovedsagligt i de østlige Himalayabjerge – og antallet falder hurtigt.

Størstedelen af de vildtlevende røde pandaer i verden lever i Nepal. Især er Langtang og andre nationalparker i Nepal kritiske for artens overlevelse, da de her er sikre mod krybskytter og mod de voksende byer, som har ødelagt størstedelen af de røde pandaers naturlige levesteder. Dog er der – trods nationalparker – gradvist mere og mere overlap mellem deres naturlige levesteder og omstrejfende hundes territorier… og det er her, KAT Centre kommer ind i billedet.

De røde pandaers udbredelse i Nepal

Hvorfor gennem KAT?

KAT Centre blev gjort opmærksom på, at en af de største trusler mod de vildtlevende røde pandaer var omstrejfende hunde, og dette blev grundlaget for et større projekt, som udover støtte fra Foreningen Dyrlæger uden Grænser modtager støtte fra Red Panda Alliance, Nordens Ark i Sverige og Verdensnaturfonden.

Omstrejfende hunde – som er noget af det, KAT arbejde med til hverdag – er farlige for de vildtlevende røde pandaer både på grund af slåskampe, men også på grund af overførsel af forskellige sygdomme, som kan have dødelig udgang.

I dag er der kun cirka 2500 røde pandaer tilbage i det fri. Til sammenligning var antallet i 2014 lige over 10000 – et klart signal om, at det er vigtigt at gribe ind hurtigt!

røde pandaer

Udvikling i antallet af vildtlevende røde pandaer

Så hvad kan man gøre?

Helt kort går projektet ud på at mindske kontakten mellem de røde pandaer og omstrejfende hunde på en human måde, så man undgår slåskampe og overførsel af sygdomme.

En af disse sygdomme er virussygdommen distemper (“hundesyge” på dansk), som overføres fra omstrejfende hunde til de røde pandaer, og som næsten altid har dødelig udgang for en rød panda. Sygdommen overføres blandet andet gennem urin, så når hundene sætter duftmærker på de træer, de røde pandaer kravler op og ned af, bliver pandaerne nemt smittede.

Der kan dog også overføres parasitter og andre sygdomme (som for eksempel rabies) fra hundene til de røde pandaer.

Projektet er delt op i flere trin:

 • Kortlægning af de områder, hvor de røde pandaers territorier overlapper gadehundenes

 • Massevaccination af gadehunde mod bl.a. distemper og rabies i såkaldte “bufferzoner”

 • Oplæring af lokale NGO-dyrlæger til at kunne behandle og rehabilitere tilskadekomne røde pandaer

 • Årlige neutralisationsprojekter af gadehunde for at undgå overpopulation og overlap mellem gadehundeterritorier og de røde pandaers levesteder (bonus: neutraliserede hunde sætter færre duftmærker, hvilket fører til mindre smitte)

 • Oplæring af lokalbefolkning og samarbejde med lokale myndigheder for at undgå mishandling og masseaflivning af gadehundene (for dét er også en udfordring!)

Skitse af zone-princippet omkring de røde pandaers levesteder

Hvad får hundene ud af det?

Da Nepal er det eneste land med en betydelig population af røde pandaer, tiltrækker de røde pandaer både naturbevaringsorganisationer, frivillige og turister til Nepal. I området omkring de røde pandaers levesteder er de derfor direkte eller indirekte med til at sørge for jobs til over 500.000 nepalesere.

Da den røde panda har en særlig plads i mange nepaleseres hjerte (både som symbol på Nepals rige dyreliv og som medvirkende til at lokalsamfundene kan overleve på grund af blandt andet turisme), kan det gå meget hårdt ud over de hunde, som også bor i området. En gadehund, der angriber en rød panda, risikerer at blive brutalt straffet af de lokale.

Der er også set eksempler på områder, hvor de lokale myndigheder har beordret aflivning af alle gadehundene for at beskytte de røde pandaer. Dette er en umenneskelig og i øvrigt ineffektiv måde at kontrollere gadehundebestanden på: hvis man afliver alle gadehunde i ét område, vil gadehundene fra de omkringliggende områder langsomt flytte ind over de følgende år. Den bedste måde at kontrollere gadehundebestanden på er via neutralisation, da der på den måde ikke efterlades et “hul”, som andre gadehunde blot vil udfylde. Hvis man samtidig med neutralisationerne vaccinerer mod bl.a. rabies og distemper undgår man, at hundene i området smitter de røde pandaer.

Så alt i alt er projektet med til at sørge for en sundere hundepopulation via vaccination og neutralisation (læs evt. her, hvorfor neutralisation giver en sundere gadehundepopulation), og man undgår mishandling og masseaflivninger af gadehundene.

Gadehunde i nærheden af en af de nepalesiske nationalparker

Læs eventuelt mere om projektet på engelsk og se flere billeder her.

Foreningen Dyrlæger uden Grænser ansøgte QATO Fonden om støtte til dette projekt, hvilket blev bevilget. Hele beløbet fra QATO Fonden går direkte til KATs Protection of Red Pandas.

Om ASPA

ASPA står for Arusha Society for the Protection of Animals. I over 20 år har ASPA arbejdet for at opretholde sin målsætning om at køre forskellige projekter, der øger velfærden hos dyr – det er fx gennem undervisning i de lokale skoler, behandling af tilskadekomne dyr, hjælp til dyrene med at finde et nyt hjem, dyrlægehjælp til hunde, katte og æsler samt at være med til at have indflydelse på fremtidig lovgivning om behandling af dyr.

Hjælpeprogrammet til hunde og æsler koncentrerer sig hovedsagligt om de dyr, der bor i de fattigste landsbyer i Arusha-distriktet. Programmet tilbyder gratis dyrlægehjælp; blandt andet ormekure, behandling af skab, sårbehandling, trimning af hove, rabiesvaccinationer og neutralisationer. De ejere, der kommer med deres dyr, får også instruktion i, hvordan de bedst holder deres dyr raske og sørger for god dyrevelfærd.

ASPA er den dyrevelfærdsorganisation, der har været længst tid i Arusha-distriktet. De sørger for undervisning i, hvordan dyr skal passes og respekteres, hvordan man kan arbejde henimod at undgå rabies (herunder hvorfor det er vigtigt med kontrol af hundepopulationen), de tilbyder dyrlægehjælp, og de udfører politisk arbejde for at få bedre love om dyrevelfærd. En af organisationens grundpiller er uddannelse af lokalbefolkningen, både for at skabe opbakning om at tage affære, hvis man støder på et dyr i nød, og for at oplyse om, hvordan ASPA kan hjælpe – også, hvis man ikke har så mange penge.

Møde med lokale myndigheder og politikere for at skabe opmærksomhed om dyrevelfærd

Der er stærkt brug for denne undervisning i Arusha. ASPA har registreret et højt antal af gadehunde og -katte; der er stadig mennesker, der udsætter deres dyr for mishandling på grund af uvidenhed; dyrevelfærden på slagterierne i Arusha har virkelig brug for forbedring; og lokalbefolkningen, der enten selv har dyr, eller som ser dyr i deres dagligdag, der har brug for at vide, hvad der er rigtigt og forkert, når det kommer til dyrevelfærd.

ASPA har også tilbudt dyrlægehjælp i over 20 år, hvor hovedfokus har været hunde, katte og æsler. Dette er virkelig faldet på et tørt sted i de landsbyer i Arusha-distriktet, hvor befolkningen ellers ikke har adgang og økonomi til at tage deres dyr til dyrlægen, når det er nødvendigt. ASPA har også arbejdet for indfangning og neutralisering af gadedyr.

Kø til rabiesvaccination og dyrlægebehandling i landsbyen Olei Guruno

Donation fra FDUG

I sommers modtog ASPA igen en donation fra Foreningen Dyrlæger uden Grænser. Denne donation gik hovedsagligt til vaccination af hunde mod rabies samt undervisning. Denne undervisning er virkelig med til at ændre folks opfattelse af hunde og katte som dyr, der skal passes på og sættes pris på. Donationen har især været brugt til undervisning om rabies samt rabiesvaccinationer til hundene i landsbyerne, hvilket sammen med neutralisationer er med til at mindske forekomsten af rabies i området [og hvordan dét hænger sammen, kan I læse mere om her, red.].

Undervisningsprogrammet henvendte sig denne gang både til skolebørn, til de små landbrug i samfundet og til resten af lokalbefolkningen. Der blev i alt besøgt fem primary schools og tre secondary schools [hvilket i Danmark svarer cirka til 1.-6. klasse og 7.-10. klasse, red.]. Der blev lagt vægt på, hvorfor rabies er så farlig en sygdom, hvordan rabies kan undgås hos hunde og mennesker, hvad man skal gøre og være opmærksom på, hvis man bliver bidt af en hund, og hvorfor det er så vigtigt at få sin hund vaccineret mod rabies. Afslutningsvis var der i forbindelse med hvert besøg mulighed for at tage sin hund til dyrlægen og få den rabiesvaccineret samt at få hjælp til behandling af eventuelle andre sygdomme.

Der blev også lavet og distribueret brochurer og pamfletter for at få budskaberne fra undervisningen ud til den bredere befolkning.

ASPA

Albert fra ASPA underviser børnene i Nadosoito Primary School

Og i tal…

I alt blev 341 hunde og 12 katte vaccineret af ASPAs dyrlæger, distriksdyrlæger og dyreassistenter, der trådte til med en hjælpende hånd. Skolebørn og andre hundeejere bragte deres hund (eller kat) til dyrlægerne for at blive vaccineret, og alle vaccinerede dyr fik efterfølgende udstedt et certifikat. Anbefalingen i Tanzania er en årlig revaccination, og ASPA håber på, at alle vil få deres dyr vaccineret igen næste år.

Udover at komme til vaccination, havde næsten 30% af hundene sår fra fx hundeslagsmål, og disse blev også tilset og behandlet af ASPAs dyrlæger. Mange af hundene havde også andre lidelser som hudinfektioner, øjenbetændelse eller diarre. Ved sidste års besøg i disse områder var der dog endnu flere hunde, som havde en eller anden form for sygdom eller skade, så der sker langsomt men sikkert en forbedring af dyrevelfærden!

Børn og hunde i landsbyen Olei Guruno

Hvad forventer ASPA, at donationen har bidraget med?

 • Færre tilfælde af dyremishandling i Arusha på grund af uvidenhed eller frygt
 • Reduktion i rabiestilfælde i Arusha, både hos hunde og mennesker
 • Bedre muligheder for de lokale myndigheder for at blive opmærksomme på sager om dyremishandling, da lokalbefolkningen nu kan være med til at holde øje og reagere på dette
 • Bedre dyrevelfærd hos dyrene hos de mennesker, der nu har fået instruktion i, hvordan de bedst sørger for deres dyr

Der kan læses mere om ASPA og deres arbejde her.

Vi har i en del år støttet denne organisation, som Diana Gorge har startet. Denne ildsjæl sørger for, at de herreløse hunde og katte i den palæstinensiske del af Bethlehem får hjælp.

Hun sørger for, at de herreløse hunde og katte får dyrlægehjælp samt bliver neutraliseret og vaccineret. Derefter forsøger hun at afsætte dyrene via organisationens meget aktive Facebookside til gode hjem.

Bethlehem

Bethlehem Animal Shelter

Bethlehem Animal Shelter er det eneste hunde- og katteinternat og hjælpeorganisation på Vestbredden, og de har svære arbejdsbetingelser, da befolkningen i området ofte søger de hurtige løsninger, som f.eks. at lægge gift ud til dyrene eller på anden måde dræbe eller skade dem. Da der samtidig ikke er en dyrebeskyttelseslovgivning for området, bliver disse uhyrligheder ikke straffet.

Organisationen forsøger at ændre disse forhold ved påvirkning af lokalpolitikere samt befolkningen. De tager bl.a. ud på mange skoler og holder foredrag om, hvor vigtigt det er at passe godt på dyrene.

Derudover opfordrer de lokalbefolkningen til at indlevere hunde og katte, som er herreløse i området, således at de kan behandles, neutraliseres og vaccineres og derefter adopteres.

Organisationen har et godt samarbejde med lokale dyreklinikker, som udfører en masse arbejde for symbolske beløb.

Hvad bliver jeres støtte brugt til?

Det sidste beløb, Foreningen Dyrlæger uden Grænser donerede til Diana i Bethlehem, gjorde det muligt at:

 • Indfange 50 gadekatte, hvoraf 34 af dem blev behandlet af en dyrlæge, og 16 af dem blev neutraliseret.
 • Redde 50 æsler, hvoraf flere var misrøgtede eller ramt af biler.
 • Redde over 100 hunde, som var enten syge, kommet til skade, misrøgtede, ramt af biler eller forsøgt forgiftede. Næsten 20 hvalpe døde desværre efterfølgende, enten på grund af førnævnte årsager eller som følge af parvovirus. Fem af hundene blev neutraliseret, og 30 af hvalpene beholdes indtil de er gamle nok til at blive neutraliseret. Alle hundene blev vaccineret.
 • De 70 hunde, der allerede boede på internatet, blev også vaccineret.

Du kan læse meget mere på deres Facebookside her.

Animal Rescue Kos (ARK) ligger i den lille by Antimachia. Siden 2010 har ildsjælene fra ARK arbejdet på at gøre livet nemmere for både hunde og katte på den græske ø Kos.

ARK Kos 2021 7

Hvilket arbejde udfører ARK?

Arbejdet inkluderer blandt andet at indfange de vilde katte på øen og neutralisere dem – det er hårdt at føde killinger flere gange om året, når man er en hunkat, og som hankat kommer man oftere op og toppes, hvis man ikke er neutraliseret. Ikke-neutraliserede katte har også større risiko for at blive smittet med fx sygdommen katte-AIDS, da denne sygdom hovedsagligt smitter via bid fra en inficeret kat – og ikke-neutraliserede katte kommer oftere op og slås. Alle katte i ARKs varetægt bliver også vaccineret, behandlet mod parasitter, får en mikrochip og bliver tjekket for udvalgte smitsomme sygdomme ved en blodprøve. Hvis katten er indfanget i et sikkert område, bliver den sluppet løs det samme sted.

Nogle gange får ARK katte ind, som kræver længerevarende pleje, fx hvis de er underernærede eller efter en påkrævet operation. I disse tilfælde kan katten blive boende i ARKs shelter, indtil den er klar til at finde et nyt hjem.

ARK hjælper også vildfarne dyr med at finde deres ejer, ligesom de hjælper ejere med at finde forsvundne dyr, og de tilbyder billig neutralisation og chipning af privatejede dyr. Alt i alt et imponerende stykke arbejde!

Foreningen Dyrlæger uden Grænser støtter ARK

Foreningen Dyrlæger uden Grænser har tidligere doneret penge til ARK – første gang i 2019 efter to af bestyrelsesmedlemmerne havde været på ferie på Kos og med egne øjne set det kæmpe arbejde, ARK udfører (historien kan læses her).

For nylig sendte vi endnu en donation afsted til ARK, og vi har efterfølgende modtaget en stor tak samt denne rapport, som her er oversat til dansk:

“Kos har en kattepopulation på cirka 30.000 katte, det vil sige næsten én kat per person på øen. Mange af kattene formerer sig ukontrolleret, og dette leder til mange syge katte og killinger, som lider af virussygdomme som fx FIV og FIP [katte-AIDS og smitsom bughindebetændelse, red.]. Vores mål er at neutralisere så mange som muligt, så der kan sættes en stopper for alle de uønskede killinger og den lidelse, det medfører.

Nogle gange føles det som at “skubbe vand op ad bakke”, men vi kan gradvist se en forskel fra tidligere. Vi arbejder hele tiden skiftende mellem små landsbyer og mere turistede områder for at indfange katte, så populationen kan komme under kontrol. Dette har haft stor indflydelse på de små lokalsamfunds indstilling til kattene, da kattene er bedre accepterede generelt, når antallet er under kontrol – og mange af de lokale er endda begyndt at kontakte os, når de ser en ikke-neutraliseret kat [en neutraliseret kat kan kendes på et hak i øret, red.] eller en kat, der er syg eller tilskadekommen. Det er også lang tid siden, vi har oplevet, at folk har lagt gift ud til kattene, hvilket tidligere skete med jævne mellemrum.

I Kos Town har vi stadig et stort stykke arbejde foran os, da det dækker et meget stort område, men vi får langsom neutraliseret flere og flere af kattene. Vi har fået at vide, at turisterne er begyndt at påpege, at der er færre killinger hele tiden sammenlignet med de forgangne år, og det er opløftende nyheder. Nogle gange kommer vi dog til at fokusere på alt det arbejde, vi stadig mangler, og alle de katte, der ikke har et hak i øret, i stedet for at glæde os over den fremgang, der allerede er.

For nylig tjekkede vi vores optegnelser, og i oktober runder vi 5000 neutraliserede katte! Fortegnelserne dækker de sidste 5 år, så hvis man regner sammen, hvor mange uønskede killinger, der har været undgået, får man nogle helt astronomiske tal.“

Der kan læses mere om ARK på deres hjemmeside her.

Lidt om Malawis gadedyr

Lige så vel som mennesker har brug for mad, husly og generelt et godt liv, har dyr også fortjent et værdigt liv. Skæbnen for Malawis gadehunde er ofte hård, da der ikke er nogen til at tage sig af dem.

Cirka 85% af Malawis befolkning bor i områder med begrænset adgang til lægehjælp – og det er endnu sværere at finde dyrlægehjælp! Det var en af grundene til, at All Creatures Animal Welfare Trust blev grundlagt – så de kunne hjælpe til med at tackle problemet med rabies igennem både ABC-programmer (læs mere her) og kæmpe vaccinationsprogrammer. Disse tiltag hjælper både kort- og langsigtet på rabies i gadehundepopulationen, og derved også på antallet af rabiestilfælde hos mennesker.

Enhver, der besøger All Creatures’ hundeinternat, bliver budt velkommen med bjæf i forskellige tonelejer, og vores frivillige har mulighed for at hjælpe til både til på internatet, og når der bliver arrangeret ABC-kampagner.

Malawi

Dyrlæger Uden Grænser og All Creatures

Med donationen fra Foreningen Dyrlæger Uden Grænser kunne All Creatures i juli både gennemføre en ABC-kampagne og en vaccinationskampagne i nogle af de afsides områder i Njewa i Lilongwe-distriktet. Selve neutralisationerne foregik over to dage i en weekend-lukket folkeskole. All Creatures har i forvejen kontakt til diverse skoler grundet deres oplysningsprogram for børn og unge, så det var heldigvis nemt at få lov til at bruge to af klasselokalerne. Fordelen ved at neutralisere hundene indenfor var både på grund af mindre mængder af støv og andet snavs, men også så folk ikke stimlede sammen for at kigge på, og derved kunne udgøre en COVID-19-smitttefare.

Hanhunde

Tæver

Samlet antal

Vaccination

56

116

172

Neutralisation

46

22

68

Alle hundene blev nøje overvåget under og efter operationen, og blev først sluppet fri igen, når de var helt klar.

Charlie – den dameglade hund

Under ABC-kampagnen i Njewa havde vi fornøjelsen af at møde Charlie. Charlie var blot to uger gammel, da hans nuværende ejer Yamikani fandt ham og gav ham et nyt hjem.

“Charlie var helt kold og underernæret, da jeg fandt ham i en grøft tæt på markedet,” fortæller Yamikani.

Yamikani tog sig af Charlie, og han blev hurtigt en del af familien. Trods den store kærlighed fra Yamikani til Charlie, var der ikke råd til fx vaccinationer eller hundemad af god kvalitet – ofte blev det kun til madrester.

Da Charlie blev cirka 6 måneder gammel, begyndte han at stikke af for at gå på damejagt. Dette gjorde desværre også, at han kom op og slås med andre hanhunde. Dette gjorde selvfølgelig Yamikani meget bekymret, men det var ikke muligt at få Charlie kastreret, både på grund af fysisk afstand til den nærmeste dyreklinik, men også på grund af økonomi.

Da Yamikani hørte om muligheden for at få Charlie kastreret i forbindelse med All Creatures og Dyrlæger Uden Grænsers ABC-kampagne, blev han meget glad og lettet: “Nu kan Charlie få lov at tænke mindre på tæver, og jeg håber, han kommer meget mindre op og slås med andre hanhunde!”

Charlie var den første hund til at blive neutraliseret i denne ABC-kampagne, og Yamikani ventede tålmodigt på at modtage en lettere træt Charlie. “I har hjulpet både mig og Charlie i dag”, siger Yamikani, inden de vender næsen hjemad.

Charlie og Yamikani

COVID-19-udfordringer

Som i det meste af resten af Afrika hærger COVID-19 stadig med hård hånd i Malawi, hvilket har givet ABC-programmerne en række udfordringer.

Grundet COVID-19-situationen i Malawi kunne vi kun sende et begrænset antal personale i felten, og mængden af direkte kontakt med landsbybefolkningen måtte holdes på et absolut minimum.

Derudover var der færre frivillige end normalt, både fra de enkelte landsbyer og fra vores normale “frivilligkorps”. Donationer er derfor ekstra kærkomne i denne tid!

… Hvad så nu?

ABC- og vaccinationskampagnen i Njewa i Lilongwe var en succes. Responsen fra befolkningen i de afsidesliggende landsbyer var meget positiv.

Udover at hjælpe til med at holde problemet med rabies i skak, har kampagnen også hjulpet til med at nedbringe antallet af hunde, der vil blive smittet med en sygdom, der hedder Transmissible Venereal Tumour (også kaldet TVT), en slags kræftknuder der spredes under parring. Tre af de hunde, der blev neutraliseret, havde forskellige stadier af denne slags tumor. De fik alle fjernet knuderne i forbindelse med neutralisationen.

Trods den kæmpe indsats er der stadig gadehunde i området og i hele resten af Malawi, der hverken er vaccineret eller neutraliseret. All Creatures tror på, at når COVID-pandemien er kommet under kontrol, vil det være lettere at rejse rundt og lave lignende kampagner – og der vil være flere ressourcer til formålet, da der ikke skal bruges penge på fx smittebeskyttelse.

All Creatures’ mål er at kontrollere hundepopulationen i Malawi, og derved hjælpe til med at gøre Malawi et bedre land for alle, både to- og firbenede.

Man kan se flere billeder på All Creatures Facebookside.

TAWESO: Animal Birth Control Project (ABC-projekt) i april 2021

Dette ABC-projekt i april blev støttet af Foreningen Dyrlæger Uden Grænser – denne gang galdt det gadehunde og -katte i området fra Kibaigwa Town til Dodoma i det centrale Tanzania. Dette område har rigtig mange gadedyr på grund af ‘the East and Central Crop Market’ – markeder, hvor der bliver solgt de ting, folk høster. Hvor der er markeder, er der madaffald, og når dette efterlades i store skraldebunker, tiltrækker det gadedyr.

Indfangning

Hundene og kattene blev indfanget, imens de spiste fra skraldebunkerne fra markederne eller fra restauranter. Vi i TAWESO er meget taknemmelige for vores udstyr til indfangning: automatiske fælder, bure og lange, kraftige handsker, så dyrene kan indfanges på den mest skånsomme måde, som også samtidig er sikker for os selv. Ulig gadehundene fra Tanzanias kystområde, er disse hunde generelt meget venlige. Et par af de hunde, vi indfangede, viste sig også at have ejere.

TAWESO

Behandling

Dette ABC-projekt fik fanget og neutraliseret 44 katte og hunde, som også fik behandlet diverse sår, blev vaccineret mod rabies og fik ormemiddel og loppemiddel. Der blev også lavet et lille hak i venstre øres øreflip, så de samme dyr ikke indfanges igen ved en senere lejlighed.

Alle dyrene fik efterfølgende vand og foder, samt blev holdt til observation i en dags tid, inden de blev taget tilbage til deres respektive områder.

Tusind tak til Foreningen Dyrlæger Uden Grænser, som har hjulpet økonomisk med dette projekt – og også tak til vores frivillige i TAWESO, dyrlæger, dyreassistenter og andre, der gav en hjælpende hånd.

 

Udfordringer

– Kraftig regn, som påvirkede nogle af aktiviteterne

– Corona hærger stadig i Tanzania

– Tanzanias præsident gik bort for nylig, hvilket stadig skaber bølgegang i Tanzania

Rapport fra vores nyeste samarbejdspartner, Liberia Animal Welfare & Conservation Society (LAWCS).

 

Kære Foreningen Dyrlæger uden Grænser,

Vi håber, I fortsat passer på jer selv og hinanden under COVID-19. Vi er heldigvis ikke så hårdt ramt herude på landet – men vi har travlt med vores udkørende dyrlægeklinik, der hjælper dyr både med og uden ejere.

Tusind tak for jeres betydelige støtte, den har resulteret i, at 300 hunde og katte har fået glæde af dyrlægehjælp – inklusiv ormebehandling, parasitkontrol, sårbehandling, behandling for skab, vaccinationer, neutralisationer osv.

I denne omgang var mobilklinikken ude i de små, afsidesliggende landsbyer i Lofa County, hvor der normalt ikke er nogle dyrlæger. De fleste af de dyr, vi hjalp, havde ejere, men det var første gang nogensinde, de blev tilset af en dyrlæge. Den dyrlægehjælp, vi kunne tilbyde, var kritisk for dyrenes velfærd og til stor glæde for ejerne.

Undervisning af mennesker giver bedre forhold for dyrene

Udover dyrlægehjælp i afsidesliggende områder, bruger vi meget tid på vores program henvendt til især skolebørn: LAWCS’ Humane Education Program.

For at forhindre dyremishandling er det vigtigt at undervise i forståelse, medfølelse og respekt for alle dyr. Uddannelse af mennesker er en meget vigtig del af at forbedre de fremtidige forhold for dyr, og det gør en kæmpe forskel i både dyrs og menneskers liv.

P.t. er LAWCS den eneste registrerede dyrevelfærdsorganisation i Liberia, som også tilbyder undervisning eller offentlig information. Og undervisning i dyrevelfærd i Liberia er vigtigt!

I LAWCS tror vi på, at den undervisning, der bliver givet i dag, kan være nøglen til at sikre fremtidige gode forhold for Liberias dyr, samt være med til at skabe et trygt samfund, hvor både dyre- og menneskevelfærd er vigtigt. Undervisningen kan også nedsætte antallet af børn, der bliver bidt af hunde – både fordi hundene generelt bliver tryggere, og fordi børnene ved, hvordan de skal læse hundene.

LAWCS tror på, at budskabet kommer klarest ud gennem børn. Dels vil de huske deres undervisning i dyrevelfærd resten af livet, og dels vil de være med til at sprede budskabet i deres familier og små samfund. Dette betyder, at en hel ny generation vil vokse op med en tro på, at det er vigtigt at være god mod dyr. Hvis den næste generation udvikler passion og respekt for dyr og ved hvordan, man skal tage sig af dem, vil dyremishandling forhåbentlig snart være et overstået kapitel.

Animal Kindness Club og Animal Kindness Heroes

I Lofa County har vi lavet et skoleprogram, hvor vi snakker med børnene om deres dyr og dyrenes behov. Vi forklarer blandt andet, hvordan dyrene er fuldstændig ligesom os – de har også brug for mad, et sted at bo, (dyr)lægehjælp og kærlighed. Vi arbejder både med små teaterstykker, debatter, videoer, historier, lege, tegnetimer, udstillinger og vores LAWCS Animal Kindness Club (“god-mod-dyr-klub”). Alle de børn, der har lyst, bliver medlemmer af vores Animal Kindness Club og derved Animal Kindness Heroes.

En af de ting, vi især lægger vægt på, er at mindske den negative overtro omkring katte. I mange af de små landsbyer er katte traditionelt blevet anset for at være hekse i forklædning, så hvis de ældre mennesker jager katte væk, smitter det nemt af på børnene. Derfor har vores Animal Kindness Heroes alle sammen lært, at katte ikke er hekse, men fantastiske dyr, som vi også skal tage os af.


Nehemiah og hans kat Bella: “Jeg har altid fået at vide, at katte er hekse. Derfor plejede jeg at hade katte. Nu har jeg Bella. Jeg elsker hende, og jeg elsker katte og vil beskytte dem.”

Francis og hans hund Reason: “Jeg elsker dyr. Mange af mine venner vil også gerne have en hund, når de har set, hvor gode venner jeg er med Reason.”

Mercy og hendes kat Mimi: “Katte er dejlige og kærlige dyr, der bare gerne vil kæles med.”

 

Se flere opdateringer fra LAWCS og deres Animal Kindness Club på deres Facebook-side her – eller hjælp os ved at blive medlem af Dyrlæger uden Grænser her.

 

LAWCS

Denne rapport blev sendt til os fra Animal Rescue Cambodia (ARC), efter der blev sendt en god portion penge derned i starten af 2021. Den omhandler især udfordringerne med at opretholde god dyrevelfærd hos Cambodjas hunde og katte under COVID-19.

Dyrevelfærd i Cambodja under COVID-19

Den dag i dag er Cambodja et af de fattigste lande i Asien og i verden. På trods af landets økonomiske vækst lever 35% af Cambodjas befolkning på 16,5 millioner under den officielle fattigdomsgrænse – det er 5,6 millioner camdodjanere, som overlever på under 1,9 USD om dagen! Det er ikke svært at forestille sig, at dette også smitter af på dyrevelfærden.

Cambodja er hjemland for cirka 5 millioner hunde og et ukendt antal katte – formentlig i størrelsesordenen “millioner” og formentlig et højere antal end hundene. Dette betyder, at millioner af katte og hunde enten bor sammen med mennesker, der elsker dem, men som kæmper med at overleve selv – eller bor på gaden, og desperat har brug for hjælp, pleje og fodring.

Konsekvenserne af COVID-pandemien ramte Cambodja hårdt i starten af 2021, og selvom dette var senere end i resten af verden, har det haft enorme konsekvenser. Menneskene i Cambodja kæmper for at kunne tage vare på sig selv og deres familiemedlemmer, herunder hunde og katte. Mange af de mennesker, der i forvejen var lavtlønnede, har typisk arbejdet indenfor turistsektoren eller tekstilsektoren, som begge er ekstra hårdt ramt for tiden. Ydermere er det svært at tage ud og udføre løsarbejde, da der er stramme restriktioner for, hvornår man må forlade sit hjem.

Når folk ikke længere kan sørge for mad eller dyrlægehjælp – altså generel dyrevelfærd – til deres katte og hunde, står de i en meget svær situation: uanset hvor højt, de elsker deres dyr, kan de blive nødt til at efterlade dem ved de lokale buddhistiske pagoder eller hos dyreværnsorganisationer såsom Animal Rescue Cambodia. Det er et desperat valg, som nogle gange synes umuligt at forhindre.

Mellem november 2020 og marts 2021 firdobledes antallet af opringninger, beskeder og personlige henvendelser om hjælp fra Animal Rescue Cambodia (ARC) – fra cirka 50 om måneden til cirka 200 om måneden! Mange af disse har drejet sig om ikke bare én men flere katte/hunde.

Hjælpen til dyrevelfærden er på vej!

Med økonomisk støtte fra Foreningen Dyrlæger uden Grænser har ARC været i stand til at neutralisere, vaccinere og behandle 40 katte/hunde, som er kommet hertil fra nødstedte camdodjanere i løbet af marts 2021 – herunder 12 patienter som kattene Luke og Bay, der har haft brug for avanceret dyrlægehjælp og intensiv pleje (se mere nedenfor).

Uden økonomisk hjælp fra Foreningen Dyrlæger uden Grænser og deres medlemmer, ville vi ikke have kunnet tage imod disse 40 dyr, hvor svær en beslutning, det end ville have været.

Neutralisation er den eneste humane og bæredygtige måde at undgå lidelse hos endnu flere camdodjanske katte og hunde i fremtiden.

Blot ét intakt katte-par, deres afkom, deres afkoms afkom og så videre kan blive til over 11.000 katte på 6 år! På samme måde kan blot ét intakt hunde-par blive til over 2000 hunde på 6 år.

Desuden betyder færre uønskede dyr, at der er færre, der ender i den barbariske handel med hunde- og kattekød. Ydermere er neutraliserede gadedyr generelt sundere end intakte (det er hårdt for kroppen at have unger hele tiden eller skulle kæmpe om territorier). Neutralisation af gadedyr er altså god dyrevelfærd!

Udvalgte succeshistorier fra de 40 cases

 

Mama Maggie og 8 hvalpe

Denne kærlige hundemor og hendes 8(!) hvalpe var nær endt i kødhandlen. Hun kæmpede for at overleve på gaden i et rigere, aflukket område af Phnom Penh, indtil nogle af beboerne klagede over hendes tilstedeværelse. Vagterne i området prøvede at fange Maggie og hendes hvalpe for at sælge dem til kødhandlen, indtil en modig beboer i området trådte til og reddede Maggie og hvalpene og bragte dem til ARC.

På ARC blev alle hvalpene tjekket af dyrlægen, neutraliseret, fuldt vaccinerede og mikrochippede. Hvalpene er fire tæver og fire hanner, som nu vokser mere og mere for hver dag, leger med stor livsglæde og nyder at udforske verden. Vores team på ARC er igang med at lede efter nye hjem, hvor de forstår, hvad god dyrevelfærd er.

Mama Maggie havde brug for endnu mere kærlighed og assistance end hvalpene, da vagternes forsøg på at fange hende havde givet hende et stort, dybt sår i hovedet og kun ét øje. Derfor havde hun brug for den bedste dyrlægehjælp, vi kunne tilbyde, samt ekstra store mængder kærlighed. Hun er nu i god fysisk bedring, stoler på mennesker igen, neutraliseret, vaccineret og mikrochippet. Hun er snart klar til adoption – men kun til det helt rigtige hjem, så hendes fremtidige liv bliver uden bekymringer!

Bay og Luka

Bay og Luka ankom til ARC med en potentiel meget smertefuld genetisk øjensygdom – microphthalmia. Katte med microphthalmia er født med meget små eller ingen øjne og er langt oftest blinde. Der går meget nemt alvorlig infektion i øjnene/øjenhulerne hos katte med microphthalmia, så hos gadekatte, der aldrig bliver taget til dyrlægen, er det oftest så slemt, at den eneste løsning er at operere øjnene ud. Det kan virke barsk, men skåner dyrene for smerter fra øjnene.

Da der stadig er mange gadekatte i Cambodja, som er intakte, er denne sygdom desværre meget udbredt, da den er arvelig og derved føres videre til de næste generationer.

Men økonomisk hjælp kan ARC neutralisere dyr som Bay og Luka, så vi forhåbentlig kan stoppe spredningen af denne medfødte deformitet og øge dyrevelfærden i Cambodja!

Bay og Luka er begge blevet øjenopererede og neutraliserede og er stadig igang med at komme sig ovenpå dette (da rapporten blev sendt til os, red.).

Tak til de vidunderlige og generøse medlemmer af Foreningen Dyrlæger uden Grænser for jeres “pawesome” støtte! =^ ^=

Se flere billeder og videoer fra ARCs arbejde på deres Facebook-side AnimalRescueCambodia.

Stray Animal Rescue Yemen er den eneste NGO i Yemen, som tager sig af gadedyr – herunder sørger for dyrlægehjælp, foder, vaccination og sterilisation af gadehunde.

Yemen er et land omgivet af krigszoner, og der er ofte uroligheder eller decideret borgerkrig i visse områder af Yemen. Der er derfor mange dyr – hunde, æsler, kameler, katte, kvæg og meget andet – der bliver ladt i stikken, hvis deres ejere bliver nødt til at flygte. Sygdom og sult er derfor udbredt blandt Yemens gadedyr, og ydermere er det ikke usædvanligt, at de bliver ramt af skud under uroligheder!

 

Stray Animal Rescue Yemens målsætninger
 • At opbygge et sted i Sana’a, hvor Yemens gadedyr kan få hjælp – både dyrlægehjælp og foder
 • At reducere antallet af gadehunde i Yemen ved hjælp af ABC-programmer (læs mere her)
 • At øge antallet af adoptioner af tidligere gadehunde og -katte til gode hjem især i Yemen
 • At udrydde rabies og andre sygdomme hos gadedyrene
 • At nedbringe forekomsten af efterladte dyr
 • At forbedre den generelle opfattelse af gadedyr i Yemen
Tilbagemelding fra Yemen

Foreningen Dyrlæger Uden Grænser sendte i maj en portion penge afsted til Stray Animal Rescue Yemen. Disse penge er hovedsagligt gået til sterilisation og dyrlægehjælp til nogle af de hunde, der bor på internatet.

Vi har modtaget billeder af nogle af de hunde, der har fået hjælp, samt følgende besked fra personalet i Yemen:

“Tak til Foreningen Dyrlæger Uden Grænser og alle dem, der har doneret penge – disse hunde får lov at leve videre på grund af jer! De er gået til hundemad, øjendråber, forbindingsmateriale, vaccinationer, og sterilisationer til disse ofre for krigen! (Og mundbind til medarbejderne, så vi kan tage ud i samfundet og hjælpe dem.) Gadedyrene i Yemen har kun os, så TAK fra Team Yemen!”

Læs mere på Stray Animal Rescue Yemens Facebook-side.

 

Stray Animal Rescue Yemen

Foreningen Dyrlæger Uden Grænser (FDUG) har modtaget denne rapport fra ASPA i det nordlige Tanzania, en af vores nyere samarbejdspartnere.

Om ASPA

The Arusha Society for the Protection of Animals (ASPA) har siden 1997 arbejdet for at fremme dyrevelfærden i Arusha i det nordlige Tanzania. Vores arbejde omfatter så forskellige områder som dyrlægehjælp, undervisning og mobilisering af lokalbefolkningen og til politisk arbejde for bedre love om dyrevelfærd. Disse områder er ligeså vigtige i dag som i 1997, og der er stadig brug for mere – hvilket er formålet med vores organisation.

ASPA

Kø til vaccination ved Olasiti

FDUG har i august 2020 støttet ASPA i en kampagne, hvor der blev vaccineret hunde, og lokalbefolkningen blev undervist i faren ved rabies. På denne måde var støtten fra FDUG både med til at øge dyrevelfærden samt støtte vores forening i vores bestræbelser på at kontrollere rabies i området. Alle disse vaccinations- og undervisningsprogrammer fandt sted i Arusha-distrikter, og blev afsluttet under World Rabies Day med temaet “Stop rabies: Samarbejd, Vaccinér”.

Hundene ankom på mange forskellige måder

Nogle af de aktiviteter, der fandt sted under vaccinationsprogrammerne, havde til formål at skabe opmærksomhed hos et bredt spektrum af interessenter lige fra politikere, distriktsadministratorer, skolebørn, hyrdende folk og generelt den brede befolkning. Der var fokus på faren ved at få rabies fra uvaccinerede hunde, tabene forbundet med rabiestilfælde, hvordan man kan undgå sygdommen, hvad man skal gøre, hvis man bliver bidt af en hund og hvorfor det er vigtigt, at hunde regelmæssigt bliver vaccineret mod rabies. Ydermere blev hunde vaccineret og behandlet for eventuelle andre sygdomme.

Diana med en skoleklasse, der holder deres certifikater efter undervisning om rabies

Der blev taget flere værktøjer i brug for at sikre, at beskeden blev opfanget af dette brede spektrum af modtagere. Dette involverede udvikling af undervisningsmaterialer som for eksempel brochurer, plakater og kommunikation gennem diverse lokale og nationale medier som Azam TV og traditionel dans.

Vaccinationer

Monduli: Dr Frank vaccinerer Mr Mollelis kat

I alt blev 414 hunde og 15 katte vaccineret med hjælp fra distriktsveterinærer, ASPAs dyrlæger og dyrlægeassistenter, som også hjalp til. 257 hundeejere tog deres hund med for at blive vaccineret. Alle ejere af de ny-vaccinerede hunde og katte fik et certifikat. Det hele gik som smurt, og ingen blev skadet under kampagnerne. Denne type vaccination skal gentages efter et år.

Børn poserer med deres certifikater, efter de har fået deres hunde vaccineret

Sår

Næsten 15% af hundene havde sår, oftest bidsår fra slåskampe med andre hunde. Disse sår blev behandlet af vores dyrlæger. Få hunde havde også gamle sår fra at være bundet – de var dog alle sammen helet, og heldigvis var ingen af dem nye.

Andre tegn på sygdom

Nogle af hundene havde andre tegn på sygdom, som for eksempel strid pels, tåreflåd fra øjnene eller unormal afføring.

Tilstand – hunde

Score

Huld

305 ud af 414 hunde scorede “ideel”. Resten var “dårlig” eller “acceptabel”.

Sår

62 ud af 414 havde sår, hovedsagligt fra bid

Andre tegn på sygdom

21 ud af 414 havde andre tegn på sygdom, som for eksempel tåreflåd, strid pels, hoste, flåter eller diarre

Dr Linus og Dr Yohana med eleverne fra Emanyata Primary

ASPAs forventninger efter vaccination og uddannelse
 • Reduktion i antallet af sager med dyremishandling i Arusha
 • Reduktion i antallet af rabiestilfælde
 • Øget indsats fra de lokale myndigheder i at sørge for, at dyrevelfærdslove bliver overholdt
 • Øget opmærksomhed på dyrevelfærdslove blandt dyreejere, dyrlæger og andre interessenter, der arbejder med dyr i Arusha
 • Øgede/tilstrækkelige midler fra distriktsbudgetterne til at opretholde god dyrevelfærd og fremtidige rabiesvaccinationskampagner
Områder, der kan styrkes i fremtiden

Det er vigtigt med stærkt engagement fra nøglepersoner indenfor folkesundhed og dyrevelfærd. Derfor kan fremtidige interessenter for eksempel inkludere læger, skoler, colleges, lokale ledere, lokale NGO’er osv.

Lokale forretninger skal gives muligheden for at hjælpe til økonomisk eller praktisk. De kan for eksempel sponsorere hundevacciner, printe flyers og plakater eller sørge for forfriskninger til de frivillige.

Tak!

ASPA vil gerne takke følgende institutioner og personer, der hjalp til med at få kampagnen mod rabies op at køre:

 • Foreningen Dyrlæger Uden Grænser for økonomisk støtte
 • Arusha Livestock District Office for organisering, allokering af steder til vaccinationerne og for at hjælpe til med vaccinationerne
 • Distriktsledere for støtte og deltagelse
 • Hundeejere, skolebørn og den bredere befolkning for at dukke op og medbringe deres hunde til vaccination

Læs mere om ASPA på deres hjemmeside her.

Animals Lebanon og eksplosionerne i Beirut

D. 4. august eksploderede omkring 2750 tons ammoniumnitrat, som blev opbevaret ved Beirut havn i Libanon. De massive eksplosioner slog mere end 190 mennesker ihjel, sårede mere end 7000 og efterlod cirka 300.000 uden tag over hovedet. Dette er tallene for mennesker – der er ikke lavet nogle officielle tal for Beiruts dyr, men de er også i meget høj grad blevet påvirket af eksplosionen. Både gadedyrene og de dyr, som før havde et hjem, men nu måske har mistet deres ejer eller hus.

Animals Lebanon hjælper dyr i hele Libanon, men har efter eksplosionerne haft ekstremt travlt i Beirut.

Tiden efter eksplosionen i tal:
 • Over 800 mennesker har ringet om dyr i nød
 • 354 personer har meldt sig frivilligt til at finde, behandle og pleje nødstedte dyr
 • 316 dyr har fået dyrlægehjælp
 • 131 dyr er blevet taget i pleje i Animals Lebanons shelter
 • 125 dyr er har fundet deres ejer igen med Animals Lebanons hjælp
 • 7900 kilo mad er blevet fordelt til gadedyrene i området
 • 7800 timer – sidst de talte! – er blevet brugt i området

Fase 1 og fase 2

Alt dette hører stadig under første fase af Animals Lebanons hjælpearbejde i Beirut. Anden fase vil have fokus på de mere langsigtede løsninger for gadedyrene i Beirut, og bliver forhåbentlig igangsat i løbet af december, når der er kommet mere ro på det kaos, der stadig er efter eksplosionerne.

Foreningen Dyrlæger Uden Grænser blev kontaktet af et medlem, som opfordrede os til at støtte Animals Lebanon i denne ekstra svære tid i Beirut. Vi sætter stor pris på denne slags henvendelser, og leder altid efter inspiration til nye organisationer, der kan have brug for vores støtte.

Normalt støtter FDUG organisationer, der hovedsagligt arbejder med ABC-programmer, men det gælder ikke i ekstraordinære tilfælde som dette (ligesom der blev sendt penge afsted til dyreværnsorganisationer i Haiti efter det store jordskælv) – og vi har indgået en aftale med Animals Lebanon om, at når de når til anden fase, som blandt andet inkluderer neutralisation af både gadedyr og dyr med ejer, kan der blive sendt endnu en portion penge afsted.

Der kan ses en video fra Animals Lebanon om eksplosionerne her.

Nyt samarbejde med Dharamsala Animal Rescue

Dharamsala Animal Rescue (DAR) ligger ved en bjergkæde i det nordlige Indien tæt ved grænsen til Pakistan og er Foreningen Dyrlæger Uden Grænsers nyeste samarbejdspartner. DAR blev foreslået som mulig samarbejdspartner af et af FDUGs medlemmer, og efter bestyrelsen havde kigget nærmere på deres hjemmeside – især deres målsætninger og deres måde at arbejde mod disse – var vi enige: DAR er klart et projekt, der var værd at støtte!

Rabies, ABC og indiens gadehunde

Indien er det land i verden med det højeste antal af gadehunde samt det land, der har flest årlige tilfælde af rabies hos mennesker. 95% af disse rabiestilfælde skyldes hundebid, og derfor er det nærliggende at se på, hvordan man kan nedbringe forekomsten af rabies hos gadehunde for at beskytte både dyr og mennesker.

Undersøgelser har vist, at for at kontrollere rabies i et område, skal minimum 70% af hundene i området være vaccineret. Neutralisation hjælper også til med at kontrollere rabies – når man har vaccineret alle (eller minimum 70%) gadehunde i et område, sænker det antallet af rabiestilfælde hos både hunde og mennesker markant. Hvis man samtidig neutraliserer hundene, vil der komme færre hvalpe og derved færre ”teenage-hunde” til at slås mod de ældre hunde om for eksempel mad. Derfor vil de ældre hunde leve længere, og antallet af hunde, der er vaccineret mod rabies, vil derfor blive oppe over de nødvendige 70% i længere tid. Derfor er såkaldte ABC-programmer (Animal Birth Control) en vigtig del af at kontrollere forekomsten af rabies.

Læs mere om rabies og ABC under menupunktet Projekter → Rabies og ABC-program (eller klik her).

Neutralisering, behandlinger, fodring og information

DAR har fire kerneområder, de arbejder med:

 • ABC: DAR har siden 2009 kørt ABC-programmer i området. I 2019 alene er der blevet steriliseret over 750 gadehunde samt vaccineret cirka 1000, og der tilbydes billig vaccination og neutralisering af private hunde, da disse jo også kan være med til at føre rabiessmitte videre.
 • Rescue: alle er velkomne til at ringe ind til DARs hotline, hvis de finder et dyr i nød. Det er oftest syge eller tilskadekomne gadehunde, der ringes ind om. Dette kan være alt fra en hvalp med øjenbetændelse til en alvorlig hudinfektion eller ligefrem en hund med et brækket ben, der har akut brug for en operation.
 • Fodring: DAR sørger for at fodre de gadehunde, der bor i og omkring Dharamsala. En nogenlunde velfodret hund bliver sjældnere syg end en hund, der sulter!
 • Informationskampagner: det store arbejde, som DAR står for, bliver gjort lettere når befolkningen i Dharamsala kan hjælpe til. Derfor tager DAR ud til skoler, lokale forsamlinger og lignende steder og fortæller om deres arbejde. Der bliver både forklaret, hvorfor det er vigtigt at tage sit dyr til dyrlægen, hvis det er sygt, men også hvorfor vaccination og neutralisering er så vigtigt – samt hvad man skal gøre, hvis man bliver bidt af en hund, som måske har rabies. På denne måde får de udbredt vigtig viden, og så har det den fordel, at befolkningen efterfølgende ofte hjælper til, når der er vaccinations- eller ABC-programmer i lokalområdet. Se eventuelt lidt af DARs undervisningsmateriale her.
Donation fra Foreningen Dyrlæger Uden Grænser

Da vi kontaktede DAR for at fortælle, at vi gerne ville donere en portion penge til dem grundet deres store arbejde med blandt anden ABC-programmer, fik vi en meget ærlig mail tilbage om, at de desværre ikke kan gennemføre nogle ABC-programmer indenfor den nærmeste fremtid grundet strenge restriktioner i Indien som følge af COVID-19. De er dog en af de få organisationer i området, der fortsat har lov til at køre ud og fodre gadehundene samt behandle syge eller tilskadekomne hunde, når der ringes ind til deres hotline. Som i mange andre lande har Indiens gadehunde det ekstra svært for tiden grundet lukkede restauranter og mangel på besøgende i området.

Af denne årsag er FDUGs donation ikke brugt på ét særegent ABC-projekt, men er i stedet brugt som en økonomisk indsprøjtning til alt det arbejde, DAR trods COVID-19 kan udføre for tiden:

 • Medicin og materialer til behandlinger og operationer: 40.000 rupees
 • Hundemad: 35.000 rupees
 • Benzin: 17.000 rupees
 • Røntgenbilleder: 3000 rupees
 • Blodprøver: 2500 rupees
 • Diverse: 3300 rupees

Og der er stadig cirka 15.000 rupees tilbage, som eventuelt skal bruges til det første ABC-projekt, DAR får lov at udføre efter restriktionerne lettes (indtil videre håber de på november).

Vi glæder os til et forhåbentlig langt samarbejde med Dharamsala Animal Rescue. PS: DAR er meget aktive på Facebook, hvor de ofte poster små videoer og billeder – se mere her.

Dharamsala i Indien kæmper mod rabies gennem ABC-kampagner

 

Foreningen Dyrlæger Uden Grænser har startet et nyt samarbejde med Animal Rescue Cambodia (ARC). Her kommer den første rapport, som vi har modtaget fra dem – og I kan læse mere om ARCs arbejde her.

Dyrevelfærd i Cambodja

Konceptet “dyrevelfærd” er nyt i Cambodja. Ofte bliver hunde og katte betragtet som irriterende, som et stykke ejendom eller som mad. Derfor er det endnu ikke udbredt at gå op i dyrevelfærd.

Ydermere er der generel mangel på viden hos befolkningen om, hvordan man skal tage sig af dyr på den bedst mulige måde. Neutralisation af dyr er heller ikke udbredt, da visse grene af buddhismen anser det for at give dårlig karma.

Animal Rescue Cambodia (ARC) arbejder for at forbedre dyrevelfærd i Cambodja på tre forskellige områder: ved at øge kvaliteten af dyrlægebehandlinger gennem uddannelse, ved at neutralisere gadedyr og ved at informere og undervise lokalbefolkningen.

Bedre dyrevelfærd hos gadehunde ved hjælp af neutralisering

Neutralisering af både kæledyr og gadehunde og -katte har flere fordele, bl.a.:

 • Ingen uønskede hvalpe og killinger (som i Asien ofte ender i hunde- og kattekødsindustrien)

 • Lavere risiko for sygdomme som urinvejsinfektioner, livmoderbetændelse, FIV (Feline Immunodeficiency Virus, også kaldet katte-AIDS), TVT (Transmissible Venereal Tumour, en form for seksuelt overført cancer) mm.

 • Færre slagsmål og tilhørende skader

 • Ingen indavl (for eksempel hos en mindre gruppe af hunde, der bor omkring det samme tempel)

 • Da der kommer færre nye hunde (da der fødes færre hvalpe) er det lettere at holde populationen dækket mod rabies vha. vaccination

Overpopulation og indavl hos gadedyr er et reelt problem – blot ét fertilt kattepar og deres efterfølgende killinger kan blive til over 11.000 katte på 6 år, og blot ét fertilt hundepar og deres efterfølgende hvalpe kan blive til over 2000 hunde i løbet af samme tidsperiode!

Cambodja dyrevelfærd

Del af ARCs informationskampagner

Donation fra Foreningen Dyrlæger Uden Grænser

Ved hjælp af donationen fra Foreningen Dyrlæger Uden Grænser har ARC kunnet uddanne lokale dyrlægeassistenter og veterinærsygeplejerske i først basale procedurer og siden mere komplekse operationer som næste step.

Og en lille succeshistorie: efter kun et par måneders træning kunne dyrlægeaspiranten Borat selv neustralisere både han- og hunkatte. For hver procedure bliver hun mere rutineret og får bedre håndelag – og får derved lettere ved at lære og udføre mere udfordrende behandlinger i fremtiden.

Desuden var donationen med til at få neutraliseret 72 dyr i juli samt udført mange andre små projekter på trods af corona, som også har stor indflydelse på hverdagen hos ARC.

Dyrlæge Cambodja

Ny dyrlæge i træning: Borat