I forbindelse med at Karen Hørmann havde valgt at træde ud af bestyrelsen ved dette års generalforsamling, havde den øvrige bestyrelse valgt at gøre Karen til æresmedlem af foreningen.

Karen har været med fra foreningens start og har gennem hele foreningens eksistens, bidraget med stor faglighed og organisationstalent, som har været med at skabe og videreudvikle foreningen.

Dyrlæge Karen HørmannKaren har ligeledes gjort det muligt at gennemføre en del ABC-projekter – dels med at organisere dem, men også ved at deltage i selve projekterne. Karen måtte også sammen med den øvrige bestyrelse træffe den triste beslutning om at aflyse Nepal-turen 2020 på grund af corona-pandemiens udbrud – ikke en nem opgave!

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, og her blev Dyrlæge Mogens Østergaard Hansen valgt som foreningens nye formand.

Den øvrige del af bestyrelse ser frem til at se Karen og håber at hun stadig vil følge vores arbejde.

Et stort tillykke med deres nye titler til både Karen og Mogens!