doso-logo-500

2013 skulle blive året, hvor Dyrlæger uden Grænser blev associeret medlem af DOSO.

Lidt om DOSO:
I 2001 blev 8 dyreværnsforeninger enige om at danne sammenslutningen DyreværnsOrganisationerneSamarbejdsUdvalg (DOSU), som var starten til et velfungerende og frugtbart samarbejde. Foreningerne bandt sig ikke tættere til hinanden, end at man også kunne arbejde 100 % selvstændigt om specielle dyreværnsproblemer, og ikke altid behøvede at støtte tiltag eller kampagner, som DOSU besluttede.

Den 21. maj 2007 fik DOSU-mødet en særlig betydning. På dette møde blev det besluttet, at hvis DOSU skulle opnår maksimal indflydelse og betydning, så skulle sammenslutningen arbejde mere professionelt. Med andre ord skulle der skabes en mere struktureret organisation med vedtægter, generalforsamlinger, forretningsudvalg, formandskab mv. Der skulle også skabes økonomi, så man blandt andet på sigt kunne ansætte en medarbejder til at bistå med lobby- og PR-arbejde.

På mødet den 27. februar 2008 blev nye vedtægter vedtaget og det første forretningsudvalg valgt. DOSU blev erstattet med DOSO, idet ordet ”organisation” signalerer en mere fasttømret og professionel enhed end et ”udvalg”.

Se mere om DOSO her.