Foreningen Dyrlæger uden Grænser arbejder med nedenstående hovedpunkter for at sikre bedre dyrevelfærd over hele verden:

Dyrlægekorps:
Udsendelse af danske dyrlæger med henblik på at sterilisere og vaccinere gadedyrene, således at vi er med til at begrænse antallet af gadedyr og holde bestanden nede.

Information:
Udøvelse af informationsvirksomhed, der kan medvirke til at skabe større forståelse og øget respekt for gadedyrene. Dette skal blandt andet ske via informationsmateriale til skolebørn, så de får en bedre forståelse for dyr. Vi vil forsøge at få et samarbejde i gang med danske skoler. De danske børn kan fortælle om deres hverdag med dyr ved at lave tegninger og skrive tekster, hvor de beskriver hvordan de behandler deres kæledyr her i Danmark.

Rejsebureauer:
Vi vil forsøge at skabe et samarbejde med de danske rejsebureauer, og her igennem uddele informationsmateriale til turisterne, der rejser i de områder som vi opererer i. Vi vil få lavet flyvers, hvori vi beskriver hvordan man opfører sig som “en god turist”, og hvad man skal gøre hvis man opdager et dyr i nød på sin destination.

Foderstationer og -værter:
Vi forsøger at etable foderstationer, som tilses af en fodervært, på de områder, som vi arbejder i. Foderværtens opgave vil være at passe og fodre de vildtlevende og herreløse dyr, som – så vidt det er muligt, vil være neutraliseret og genudsat i samme område. Dette vil betyde at bestanden forbliver sunde og vil knytte sig til stedet og foderværten.

Samarbejde over hele verden:
Vi samarbejder og bidrager med økonomisk støtte til udenlandske organisationer og internater, som arbejder for at forbedre vilkårene for gadedyr.

[button color=”green” size=”small” link=”http://foreningendyrenessos.dk/about-the-society/” target=”blank” ]View this page in English[/button]