Nyt fra ASPA i Tanzania

, ,

Om ASPA

ASPA står for Arusha Society for the Protection of Animals. I over 20 år har ASPA arbejdet for at opretholde sin målsætning om at køre forskellige projekter, der øger velfærden hos dyr – det er fx gennem undervisning i de lokale skoler, behandling af tilskadekomne dyr, hjælp til dyrene med at finde et nyt hjem, dyrlægehjælp til hunde, katte og æsler samt at være med til at have indflydelse på fremtidig lovgivning om behandling af dyr.

Hjælpeprogrammet til hunde og æsler koncentrerer sig hovedsagligt om de dyr, der bor i de fattigste landsbyer i Arusha-distriktet. Programmet tilbyder gratis dyrlægehjælp; blandt andet ormekure, behandling af skab, sårbehandling, trimning af hove, rabiesvaccinationer og neutralisationer. De ejere, der kommer med deres dyr, får også instruktion i, hvordan de bedst holder deres dyr raske og sørger for god dyrevelfærd.

ASPA er den dyrevelfærdsorganisation, der har været længst tid i Arusha-distriktet. De sørger for undervisning i, hvordan dyr skal passes og respekteres, hvordan man kan arbejde henimod at undgå rabies (herunder hvorfor det er vigtigt med kontrol af hundepopulationen), de tilbyder dyrlægehjælp, og de udfører politisk arbejde for at få bedre love om dyrevelfærd. En af organisationens grundpiller er uddannelse af lokalbefolkningen, både for at skabe opbakning om at tage affære, hvis man støder på et dyr i nød, og for at oplyse om, hvordan ASPA kan hjælpe – også, hvis man ikke har så mange penge.

Møde med lokale myndigheder og politikere for at skabe opmærksomhed om dyrevelfærd

Der er stærkt brug for denne undervisning i Arusha. ASPA har registreret et højt antal af gadehunde og -katte; der er stadig mennesker, der udsætter deres dyr for mishandling på grund af uvidenhed; dyrevelfærden på slagterierne i Arusha har virkelig brug for forbedring; og lokalbefolkningen, der enten selv har dyr, eller som ser dyr i deres dagligdag, der har brug for at vide, hvad der er rigtigt og forkert, når det kommer til dyrevelfærd.

ASPA har også tilbudt dyrlægehjælp i over 20 år, hvor hovedfokus har været hunde, katte og æsler. Dette er virkelig faldet på et tørt sted i de landsbyer i Arusha-distriktet, hvor befolkningen ellers ikke har adgang og økonomi til at tage deres dyr til dyrlægen, når det er nødvendigt. ASPA har også arbejdet for indfangning og neutralisering af gadedyr.

Kø til rabiesvaccination og dyrlægebehandling i landsbyen Olei Guruno

Donation fra FDUG

I sommers modtog ASPA igen en donation fra Foreningen Dyrlæger uden Grænser. Denne donation gik hovedsagligt til vaccination af hunde mod rabies samt undervisning. Denne undervisning er virkelig med til at ændre folks opfattelse af hunde og katte som dyr, der skal passes på og sættes pris på. Donationen har især været brugt til undervisning om rabies samt rabiesvaccinationer til hundene i landsbyerne, hvilket sammen med neutralisationer er med til at mindske forekomsten af rabies i området [og hvordan dét hænger sammen, kan I læse mere om her, red.].

Undervisningsprogrammet henvendte sig denne gang både til skolebørn, til de små landbrug i samfundet og til resten af lokalbefolkningen. Der blev i alt besøgt fem primary schools og tre secondary schools [hvilket i Danmark svarer cirka til 1.-6. klasse og 7.-10. klasse, red.]. Der blev lagt vægt på, hvorfor rabies er så farlig en sygdom, hvordan rabies kan undgås hos hunde og mennesker, hvad man skal gøre og være opmærksom på, hvis man bliver bidt af en hund, og hvorfor det er så vigtigt at få sin hund vaccineret mod rabies. Afslutningsvis var der i forbindelse med hvert besøg mulighed for at tage sin hund til dyrlægen og få den rabiesvaccineret samt at få hjælp til behandling af eventuelle andre sygdomme.

Der blev også lavet og distribueret brochurer og pamfletter for at få budskaberne fra undervisningen ud til den bredere befolkning.

ASPA

Albert fra ASPA underviser børnene i Nadosoito Primary School

Og i tal…

I alt blev 341 hunde og 12 katte vaccineret af ASPAs dyrlæger, distriksdyrlæger og dyreassistenter, der trådte til med en hjælpende hånd. Skolebørn og andre hundeejere bragte deres hund (eller kat) til dyrlægerne for at blive vaccineret, og alle vaccinerede dyr fik efterfølgende udstedt et certifikat. Anbefalingen i Tanzania er en årlig revaccination, og ASPA håber på, at alle vil få deres dyr vaccineret igen næste år.

Udover at komme til vaccination, havde næsten 30% af hundene sår fra fx hundeslagsmål, og disse blev også tilset og behandlet af ASPAs dyrlæger. Mange af hundene havde også andre lidelser som hudinfektioner, øjenbetændelse eller diarre. Ved sidste års besøg i disse områder var der dog endnu flere hunde, som havde en eller anden form for sygdom eller skade, så der sker langsomt men sikkert en forbedring af dyrevelfærden!

Børn og hunde i landsbyen Olei Guruno

Hvad forventer ASPA, at donationen har bidraget med?

  • Færre tilfælde af dyremishandling i Arusha på grund af uvidenhed eller frygt
  • Reduktion i rabiestilfælde i Arusha, både hos hunde og mennesker
  • Bedre muligheder for de lokale myndigheder for at blive opmærksomme på sager om dyremishandling, da lokalbefolkningen nu kan være med til at holde øje og reagere på dette
  • Bedre dyrevelfærd hos dyrene hos de mennesker, der nu har fået instruktion i, hvordan de bedst sørger for deres dyr

Der kan læses mere om ASPA og deres arbejde her.