KAT Centre i Nepal

Kære Dyrenes SOS

Kathmandu Animal Centre (KAT Centre) vil gerne takke Dyrenes SOS for deres generøse donation på 1934 US$ som vi modtog  d. 21. april 2011. KAT Centre har anvendt pengene til deres aktiviteter i løbet af året. Dette er en rapport over de første 6 måneder og I vil modtage endnu en rapport efter det første år.

Kathmandu, Nepal, er hjemsted for mere end 20.000 gadehunde. Disse hunde plages ofte af skader fra påkørsler, sult, åbne sår med maddiker, alvorlige hudproblemer pga skab og forskellige hudinfektioner. Nogle gadehunde i Nepal er smittet med rabies og andre farlige sygdomme, og disse hunde er en alvorlig trussel mod befolkningen, og i særlig grad mod børn, som jo ofte leger udendørs.

Bystyret i Kathmandu har tidligere forsøgt at komme problemet til livs ved årligt at forgifte mere end 10.000 gadehunde med stryknin. Dette giver hundene en forfærdelig død, og er tillige ineffektivt, fordi de tilbageblevne hunde formerer sig så hurtigt, at bestanden er reetableret i løbet af et år.

Kathmandu Animal Centre er en non-profit, registreret velgørenhedsorganisation, hvis formål er at forbedre dyrevelfærden i Nepal. Målet er at skabe en sund og stabil bestand af gadehunde og udrydde rabies i Kathmandu-dalen. Der er indgået aftale mellem bystyret i Kathmandu og KAT Centre om at ophøre med udlægning af gift i de områder hvor KAT arbejder.

Animal Birth Control (ABC) Program:
Kathmandu Animal Centre arbejder i sine ABC-programmer i overensstemmelse med  de retningslinier, som  World  Health Organisation, WHO, har udstukket for håndtering af bestande af gadehunde. KAT’s personale indfanger gadehunde (tævehunde) som ikke tidligere er steriliseret, og anbringer dem i kenneler, hvor de får lov til at falde til ro i 12-24 timer. Herefter bliver de steriliseret, rabies vaccineret og behandlet for eventuelle andre sygdomme. De mærkes herefter med et øre-hak, for at synliggøre at dyret er neutraliseret og vaccineret, og med et individuelt tatoveringsnummer til identifikation. Herefter opholder hundene sig i mindst tre dage i kennelen, og hvis de er raske og ikke har komplikationer efter steriliseringen, transporteres de tilbage til præcis det sted de blev samlet op, og slippes løs.
Billede_3
I de sidste 6 måneder har KAT steriliseret og vaccineret 524 gadehunde. Som et resultat af disse anstrengelser, vil Kathmandu’s hundebestand langsomt blive reduceret i takt med at hundene dør en naturlig død, fremfor at bestanden reduceres ved at de dør af sult.

Rednings- og behandlingsprogram:
KAT Centres Rednings-og behandlingsprogram er en essentiel del af organisationens strategi til forbedring af dyrevelfærden i Nepal. Et af programmets mål er at yde medicinsk hjælp til syge, sårede, underernærede og misbrugte dyr. Nogle af de dyr som KAT får i behandling, er fuldstændig dækkede af skab eller svært afmagrede. I en lidt større målestok er det andet mål at medvirke til at Kathmandu-dalen får en sund gadehunde-bestand.

Udover at yde meget nødvendig og ofte livreddende dyrlægehjælp, så steriliserer KAT hver eneste hund og kat som optages i programmet, sådan at de ikke kan producere endnu flere uønskede dyr, der vil medvirke til at forværre problemerne yderligere. KAT vaccinereralle hvert dyr mod rabies. Når dyrene er kommet sig helt, sørger organisationen for at de anbringes i passende omgivelser.
KAT Centre har ydet dyrlægebehandling til 296 gadehunde i de sidste 6 måneder
(udover de 524 der blev behandlet under ABC-programmet)

Undervisning af befolkningen:
KAT Centres ABC  program og rednings-g behandlingsprogram, suppleres af et undervisningsprogram, rettet mod både børn og voksne.

Der undervises i følgende emner:
• Medfølelse med dyr
• Rabiesforebyggelse, inklusive identifikation af potentielt rabiessmittede hunde
• Undgåelse af hundebid
• Omsorg for kæledyr (mange nepalesere er uden kendskab til dyrs behov)
• Affaldshåndtering. Antallet af gadehunde er proportionelt med mængden af affald i gaderne.

Undervisningsprogrammet omfatter følgende aktiviteter:
• Besøg på børnehjem og på skoler
• Plancher, bannere mm med informationer og undervisningsmateriale i forbindelse med offentlige begivenheder
• Rundvisninger og introduktion til KATs arbejde til skoleklasser og andre ungdomsgrupper, der besøger KAT Centre.
• Plakater ophænges rundt omkring i Kathmandu med billeder af hunde klar til adoption i lokalområdet og information om centerets arbejde for dyr i nød.
• Offentlggørelse af artikler i magasiner og aviser
• Omdeling af flyers

KAT Centre benytter sig af enhver lejlighed til at oplyse befolkningen om  omsorgsfuld  og medfølende håndtering af dyr. Når KAT er ude at redde nødstedte dyr informerer vi også de lokale beboere, uddeler flyers om pleje og pasning af dyr, og vi opfordrer folk til at adoptere kæledyr og til at kontakte KAT hvis de møder dyr der har brug for hjælp. I de forløbne 6 måneder har KAT Centre besøgt 18 skoler og undervist 760 elever. Desuden har utallige skoleklasser og ungdomsgrupper besøgt centeret.
Billede_4En samlet indsats.
I sommeren 2011 besluttede KAT Centre at gennemføre en samlet indsats indenfor alle tre indsatsområder, i udvalget områder i Kathmandu. Samtidig tilbragte dyrlæger og hjælpere fra KAT mange søndage med at gå rundt i de udvalgte områder, hvor de ydede dyrlægehjælp til de dyr der havde behov, men som ikke behøvede at opholde sig i internatet mens de blev behandlet.

KAT Centre iværksatte denne samlede indsats området omkring Kalanki, og efter at have steriliseret og rabies vaccineret enhver tæve, har KAT udvidet indsatsen til Swayambhu, nord for Kalanki. Der er ingen tvivl om, at dette tiltag har gjort et stort indtryk på lokalbefolkningen og at det har ændret deres attitude overfor gadehunde, for eksempel har mange efterfølgende kontaktet KAT Centre, når de er støt på sårede eller syge dyr, hvor de før nok ville have undladt at gøre noget.

Bungamati vaccinations-program
KAT Centre har iværksat sit 3. rabies-vaccinationsprogram i Bungamati, i udkanten af Kathmandu-dalen, fra 15. til 18. august. Her er der en overflod af gadehunde, og landsbyboerne er bekymrede over risikoen for udbrud af rabies. Et hold fra KAT Centre tilbragte fire dage med at vaccinere nær ved 500 hunde i området. De ydede dyrlægehjælp, og underviste befolkningen i forebyggelse af rabies, pleje og omsorg og i betydningen af sterilisering. Desuden besøgte vi to skoler i området. Hundenes helbred var bedre end de foregående år, og dette er endnu et tegn på, at vore tidligere projekter har gjort en forskel.
Billede_5

Venlig hilsen
Gregg Tully
Fundraising Adviser
Kathmandu Animal Treatment Centre
development@katcentre.org.np