De røde pandaer i Nepal – del 3

, ,

Vi har tidligere fortalt om det projekt, som KAT Centre i Nepal har igangsat for at hjælpe både de røde pandaer og de hunde, der bor i bjergområderne i/nær Nepals nationalparker, og som Foreningen Dyrlæger uden Grænser har sendt en god portion penge afsted til.
Læs eventuelt mere her (baggrund for projektet) og her (midtvejsopdatering).

Vi har nu modtaget den endelige rapport for projektet. Den er lang, men den er virkelig interessant, hvis man er nysgerrig efter at vide, hvordan dyrlægehjælp foregår i de dele af verden, hvor man ikke komme til med bil, hvor der ikke er pålidelig elektricitet, og hvor tradition og mangel på uddannelse nogle gange kan spænde ben for ens planer.

K-POP, Januar 2022

Rapport over planlægning, udførelse og resultater fra KAT’s Protection of Red Pandas Project (K-POP) i Rara Nationalpark, ward 3, Kanka Sundari Gownpalika.

Introduktion

Projektet blev implementeret i Kanaka Sundari Gownpalika ward no. 3 i Jumla-distriktet. Det er ét af de 10 distrikter i Karnali-provinsen og anses for at være et afsidesliggende, økonomisk underudviklet område. Ikke mange kan læse og skrive, og området ligger lavt på FNs Human Development Index (læs eventuelt mere her). Nepals regering distribuerer mad til lokalbefolkningen i Karnali-provinsen ved hjælp af FNs World Food Programme (læs eventuelt mere her). Flere NGOer rundt i verden arbejder på at løfte levestandarden for befolkningen i dette område, og der har indtil nu ikke været så meget fokus på dyresundhed og -velfærd.

K-POP havde tre hovedmål:
1. Mindske antallet af ikke-neutraliserede hunde i områder med røde pandaer
2. Mindske risikoen for hundesyge (engelsk: distemper) hos hundene
3. Mindske dødeligheden hos de røde pandaer i Rara Nationalpark ved at reducere antallet af hunde via neutralisation samt reducere smittefaren fra hundene via vaccination

K-POP skulle nå disse tre mål ved at neutralisere og vaccinere (mod rabies og hundesyge) hundene i et område, hvor der hyppigt ses røde pandaer (ward no. 3 i Jumla-distriktet).
Et yderligere mål var at oplære lokalbefolkningen i, hvordan de kan tage sig af deres hunde, hvis de fx kommer til skade, da der ikke er nogle dyrlæger i området normalt. Dette blev hovedsagligt gjort via forklaringer og praktiske øvelser, og da projektet var slut, blev der efterladt bl.a. bandagemateriale og sårrens til fremtidig brug.

Lokation

Lokationen for projektet blev udvalgt med hjælp fra Verdensnaturfonden (WWF Nepal) ud fra følgende kriterier:
• Kendt habitat for røde pandaer
• Rapporter om dødsfald blandt røde pandaer grundet hundesyge
• Fremkommeligt via vej eller til fods (højst to dages vandring)

Ud fra disse kriterier fandtes der fire mulige lokationer. To af disse var i et bjergområde ved Rara Nationalpark. Efter rådførsel med Rara Nationalparks autoriteter og rangere, blev det første K-POP planlagt til at finde sted i ward no. 3, Kanaka Sundari Gownpalika, Jumla-distriktet, Karnali-provinsen.

Vejene efter monsunregn

 

Transport

Projektet blev forsinket i 35 dage grundet voldsom monsunregn, hvilket gjorde det umuligt at komme frem med alle materialerne oppe i bjergene. Projektets manager tog på rekognoscering 14 dage inden projektets start for at finde passende steder at overnatte langs ruten samt for at tjekke vejene.
Da det igen blev muligt at rejse, drog teamet afsted d. 12. november 2021. Rejsen tog i alt 3 dage. Da der ikke var fremkommeligt med bil hele vejen, blev der brugt halvanden dag på at transportere alt udstyret til fods den sidste del af vejen. Så i alt blev der først brugt en bus, siden jeeps, og til sidst et par heste og en flok dragere for at få alt udstyret med til indfangning, operationer og vaccination af hundene.

Opstart

Inden selve projektet gik i gang, undersøgte manageren området og holdt et møde med lokalbefolkningen og de lokale myndigheder for at finde ud af, hvordan projektet bedst kunne udføres. Det blev bekræftet, at de lokale hunde udgør en risiko for de røde pandaer, samt at der havde været problemer med uønskede hvalpe i området. Grundet mangel på dyrlæger i området var der aldrig udført neutralisationer i området. Dette bekræftede K-POP i, at en kombineret neutralisations- og vaccinationskampagne var den bedste måde at fremme velfærden og sundheden hos både de hunde, der var med i projektet, samt hos de røde pandaer i distriktet.

Der var formel opstart af projektet med deltagelse fra både de lokale myndigheder og lokalbefolkningen. Lal Bahadur Raut, formand for the Animal Department, holdt en velkomsttale, hvor han takkede KAT Centre for at organisere projektet, og han rettede en særlig tak til de personer, der aktivt deltog i K-POP. Han nævnte også, at det ikke var unormalt, at uønskede hvalpe blev druknet i floden, men at det ikke længere ville være nødvendigt efter projektet. Formanden for landsbyen, Manbir Budha, holdt en tale i samme ånd, hvor han fremhævede vigtigheden af neutralisation af hundene i landsbyen, ligesom han fastslog, at vaccination mod rabies er kritisk, så længe der dør mennesker, hunde og røde pandaer af rabies i Nepal. Manbir Budha nævnte også, at som tak ville kost og logi være gratis for projektets medlemmer under projektperioden.

Udførelse

Udstyret til vaccination og neutralisationer blev gjort klar i de lokale myndigheders bygning, og selve udførelsen af K-POP varede tre dage. Der var blevet informeret om projektet i god tid, så lokalbefolkningen kunne planlægge i forhold til det.
Den første dag kom folk med deres hunde fra morgenstunden. Projektet startede hver dag ved 10-tiden om morgenen, da det ellers ville være for koldt for hundene at være i bedøvelse. Udstyret til neutralisationerne blev gjort klar i to rum – ét til selve operationerne og ét, hvor hundene kunne observeres under opvågningen.

Den første dag blev der vaccineret cirka 40 hunde, men der var markant modstand fra lokalbefolkningen om at få deres hunde neutraliseret. Dette skyldtes især frygt for, at hundene ville blive mindre aggressive efter neutralisation, og derfor ikke længere kunne bruges som vagthunde for fx huse og kvæg. Der blev derfor holdt et krisemøde allerede næste dag, hvor K-POP i samarbejde med de lokale myndigheder fortalte om vigtigheden af neutralisation af hundene i området, samt at neutralisation ikke ville gøre hundene til dårligere vagthunde. Dr Samir og Dr Ibeu fra K-POP forklarede, hvordan neutralisation foregik, og hvordan det på sigt var gavnligt for både hundene, de røde pandaer og befolkningen, men der var stadig stor modstand fra lokalbefolkningen mod at få deres hunde neutraliseret.
Som konsekvens af dette blev projektet hurtigt ændret en smule, så de 108 lokale hunde stadig blev vaccineret – men uden at blive neutraliseret – og der blev sat flere kræfter ind på at indfange, vaccinere og sterilisere de gadehunde, der ikke havde ejere, men alligevel befandt sig i bjergområdet.
Denne modstand fra lokalbefolkningen var ikke forventet, og der blev brugt meget tid på at fange og bringe gadehunde fra et større område end påregnet.
I fremtiden vil der planlægges et par dage op til projektet, hvor lokalbefolkningen får bedre og mere undervisning i, hvorfor neutralisation er vigtigt. Dette vil forhåbentlig mindske modstanden mod neutralisation i afsidesliggende områder.

Endelige tal

• Samlet antal fritlevende gadehunde neutraliseret: 25
• Samlet antal fritlevende gadehunde vaccineret mod rabies og hundesyge: 25
• Samlet antal lokale hunde vaccineret mod rabies: 108 (og 1 kat)
• Samlet antal lokale hunde vaccineret mod hundesyge: 108
• Samlet antal lokale hunde behandlet mod orm: 108
• Samlet antal lokale hunde behandlet mod andet: 6
• Træning af sundhedspersonale i førstehjælp til hunde: 4

Ting, vi lærte under projektet

Ud over den uventede modstand blandt lokalbefolkningen mod neutralisation, var der flere udfordringer under projektet:
• Kølekæde. Det var vanskeligt at sørge for en såkaldt “ubrudt kølekæde” til at holde vaccinerne og visse typer medicin kolde hele tiden. Undervejs blev vaccinerne opbevaret i en pose i den lokale flod, som bliver forsynet med smeltevand fra sneen højere oppe i bjergene. I fremtiden kan det undersøges, om samarbejde med fx FNs World Food Programme kan sørge for en ubrudt kølekæde (da World Food Programme også distribuerer mad, der transporteres på køl).

• Mangel på elektricitet. Der skulle blandt andet bruges elektricitet til sterilisatoren, hvor instrumenterne til operationerne blev steriliseret. Der bliver ført elektricitet til landsbyen, men ikke nok til at få sterilisatoren til at køre. I stedet blev sterilisatoren sat på et gasblus, og instrumenterne blev på denne måde kogt, hvilket ikke er optimalt, men blev nødt til at være acceptabelt i situationen.

• Hypotermi/underafkøling af hundene under og efter operation. Dette var heldigvis tænkt på i forvejen, og K-POP havde sørget for at have nok tæpper og varmedunke med. Frivillige fra lokalbefolkningen var en kæmpe hjælp, når der skulle koges og hentes vand, ligesom lokalt (menneske-)sundhedspersonale holdt øje med hundene og målte deres temperatur hver halve time under opvågningen.

• Oplæring af lokalt sundhedspersonale. Fire lokale kvinder, som alle var sundhedspersonale i forvejen, blev oplært i førstehjælp, sårpleje, behandling af parasitter, pleje af diarre osv. hos hunde. Lokalbefolkningen var generelt meget interesseret i, hvordan de selv kunne hjælpe deres hunde med hyppige lidelser som sår, hudproblemer, diarre osv., da der normalt ikke er en dyrlæge i området.

Konklusion

108 hunde er blevet vaccineret mod rabies og hundesyge. 25 hunde (både hanhunde og tæver) er blevet neutraliseret – alle disse hunde er fra områder med rapporter om høj smitte fra hunde til de røde pandaer med forskellige sygdomme (især hundesyge).
Fire personer med sundhedsfaglig baggrund er blevet oplært i førstehjælp til hunde, om faren ved rabies fra hundebid, og hvordan man sikkert kan håndtere mere eller mindre tamme hunde til fx vaccination.
Lokalbefolkningen blev også undervist i, hvordan de bedst sørger for både deres egne hunde og gadehundene, og hvordan forekomsten af rabies og hundegalskab potentielt kan skade de røde pandaer og andre vilde dyr.

Trods signifikante logistiske og kommunikative problemer blev programmet fuldført, og K-POP har noteret og vil tage ved lære af de udfordringer, der var. Nøglen til succes for fremtidige projekter ligger i kommunikation med lokalbefolkningen inden projektets start.
Der er stadig flere bufferzoner omkring Rara Nationalpark, hvor de røde pandaers fortsatte eksistens er truet af de lokale hunde. Det er vigtigt at kortlægge transmissionen af hundesyge fra hundene til de røde pandaer, så man fremover kan se præcis, hvor stor en forskel, et projekt gør. Seniordyrlægen hos K-POP har derfor foreslået, at der laves research indenfor dette, inden det næste neutralisations- og vaccinationsprojekt opstartes.