Møde-thailand-2016Dyrlæge Mogens Hansen fra Nordkystens Dyrehospital er atter en gang koordinator og deltager i et stort gadehundeprojekt i Asien. Dyrenes SOS, hvor Mogens Hansen er med i bestyrelsen, har modtaget en opfordring fra Soi Dog Foundation i Thailand, hvor de har brug for vores hjælp i forbindelse med et ekstra stort arbejde med deres gadehunde.

Soi Dog Foundation, som er Thailands største NGO vedr. gadehundearbejde, er gået aktivt ind i arbejdet med at stoppe den ulovlige og inhumane transport af hunde til konsum i nabolande som Vietnam, Cambodia og Laos. Efter en meget bestialsk transport, hvor de bliver stuvet sammen i små bure uden mad eller vand i meget høje varmegrader, bliver de aflivet meget inhumant, hvis de da ikke bliver pelset og kogt levende.

Soi Dog Foundation har stor succes med at stoppe disse transporter sammen med politiet, men derefter forestår der et stort arbejde med at behandle samt registrere, neutralisere samt vaccinere hundene, før de kan overgå til nye ejere og foderværter.Vores team skal netop udføre dette arbejde på et stort antal hunde forskellige steder i Thailand, hvor der bliver arbejdet tæt sammen med Soi Dog Foundation, DogChance samt lokale myndigheder.

Vi har samlet et team på ca. 10 dyrlæger samt ca. 20 veterinærsygeplejersker, som tager til Thailand i de første 3 uger af januar 2016 for at arbejde frivilligt og uden løn eller tilskud til ophold eller rejse. Holdet, som også består af et par frivillige som skal dække rejsens oplevelser, var samlet i uge 46, hvor firmaet Kruuse lagde lokaler til et møde for deltagerne.

Mange materialer m.v. er samlet sammen til turen, men der er brug for hjælp til udstyr, medicin og andre fornødenheder på turen, og derfor vil Dyrenes SOS være taknemmelig for et tilskud til dette projekt. Man kan enten støtte via mobilepay på 3020 2437 (husk at opgive dit navn i tekstfeltet) eller via vores shop.

Husk at du og kan støtte ved at dele og “like” dette opslag, således at vi får spredt det til så mange som muligt.

Vores næstformand, dyrlæge Mogens Østergaard Hansen, arrangerer endnu engang et gadehundeprojekt i Asien. Gennem de sidste 15 år har Mogens arrangeret og koordineret over 10 store gadehundeprojekter i Indien, Thailand og Spanien. På det største projekt i 2004 var der mere end 40 dyrlæger og veterinærsygeplejersker, der arbejdede 8 forskellige steder i Thailand.

Nu går turen igen til Thailand, hvor der foreløbig er ca. 12 dyrlæger og 14 veterinærsygeplejersker, som har meldt sig – heriblandt også vores formand Karen Hørmann. Turen finder sted i 3 uger i januar 2016, og er arrangeret sammen med Soi Dog Foundation, som er en gadehundeorganisation, der har base på Phuket og i Bangkok.

Soi Dog Foundation startede med deres arbejde på Phuket, men takket være deres arbejde er der i dag så meget styr på gadehundene der, så de har startet i stor stil i Bangkok også. Samtidig er de meget involveret i den store og ulovlige transport af hunde fra Thailand til Laos, Cambodia og Vietnam, hvor de ender i kødgryderne. Og det er ikke så meget det, at de spiser hunde i disse lande, som der bliver protesteret imod, det er mere omstændighederne ved transporten og tilberedningen af hundene.

Transporten af hundene, som for øvrigt meget tit er stjålne hunde (mange såkaldte gadehunde har faktisk en ejer, men går bare frit omkring hjemmet), foregår i træbure med 20-30 hunde, hvor der kun burde være 5 hunde. Tit foregår transporten i umenneskelige varmegrader over flere dage uden vand eller mad, og hvor en stor del af hundene dør. De hunde, som overlever, bliver tit flået og kogt levende, da man mener, at det giver bedre smag i kødet.

Soi Dog Foundation arbejder sammen med de thailandske myndigheder for at stoppe disse transporter, og de hunde, som man redder, bliver så neutraliseret, vaccineret og mærket for derefter at blive adopteret af lokale personer i Thailand. Og det er her, at Mogens og holdet skal ned og hjælpe med de mange hunde, som bliver reddet fra denne skæbne.

Mange vil nu sige: “Jamen, er det ikke bedre, at der bliver spist nogle hunde, når der nu er så mange i forvejen?” Man har fundet frem til, at den eneste måde at begrænse antallet af gadehunde er ved at neutralisere ca. 75 % af hundene i et givet område. Disse hunde vil så sørge for, at der ikke er “plads” til andre hunde i området, hverken fodermæssigt eller pladsmæssigt. Hvis man bare fjerner hundene fra området, enten ved at aflive dem eller spise dem, så giver man plads til ca. 1,3 hund mere. Man har set det i de områder, hvor man systematisk har aflivet hundene gennem mange år – der er bare blevet flere og flere hunde.

Alle de frivillige betaler selv alle udgifter såsom rejse, ophold, mad og tabt arbejdsfortjeneste. Men der er brug for hjælp til projektet, da der skal bruges udstyr, medicin, vacciner m.v., og du kan hjælpe ved støtte turen – enten via af vores shop eller via Mobilepay på 3020 2437 (husk at skrive dit navn og THAILAND i tekstfeltet).