Af Dyrlæge Karen Hørmann

Siden Dyrenes SOS i efteråret 2009 fik en henvendelse fra den dansk-bosniske dyreværnsorganisation NOA om hjælp til gadehunde, har vi arbejdet med at organisere et ABC projekt i Bosnien. Der har været mange sten at flytte undervejs, og en af de størtse udfordringer har været at udføre det kunststykke der består i at skaffe udstryr og medicin til operation og rabiesvaccination af 200 hunde – indenfor de beskedne økonomiske rammer som en organisation som Dyrenes SOS og NOA har. Vi skulle selv medbringe alt – undtagen medicin, som vi af lovgivningsmæssige grunde var nødt til at købe dernede, så der skal lyde en stor tak til firmaerne Kruse og Eickemeyer for donation af udstyr. Instrumenter til oprationerne havde de heller ikke dernede, så dem skulle vi også skaffe. At købe instrumenter til 10 dyrlæger er ganske udelukket af økonomiske årsager, så jeg henvendte mig til Køge Sygehus og Rigshospitalet, og begge steder var de meget positive overfor projektet. Jeg tilbragte en eftermiddag med at gennemgå deres beholdninger af kasserede instrumneter, og fik samlet sammen så der var et operationssæt til hver dyrlæge.

En anden eftermiddag tilbragte Anne (vores kasserer, der var med på turen) og jeg med at pakke gazetamponer til operationerne, vi pakkede 1000 tamponer i 100 pakker, forseglede pakkerne med et strygejern, og steriliserede dem i min ovn – skal man spare må man være kreativ!

billede1

 

Efter en hel lang snefyldt vinters forberedelser, var vi 18 forventningsfulde dyrlæger og dyrlægestuderende fra Danmark, Norge og Sverige, der samledes i lufthavnen i Zagreb en varm og solfyldt lørdag eftermiddag i april. Jeg havde holdt vejret i ugen forinden – askeskyen truede nemlig meget længe med at gøre de mange mange timers forberedelser nytteløse og forgæves, men heldigvis kunne jeg lægge de stressende dage og søvnløse nætter bag mig, da vi steg ud af flyet i Zagreb.

Fra Zagreb kørte vi i bus til vores første stop, byen Visoko, der ligger ca 400 km fra Zagreb.mHer havde NOA i samarbejde med myndighederne gjort et stort forarbejde med at organisere projektet, både med at indrette den lokale veterinærklinik til os og med at informere lokalbefolkningen og de lokale medier. Så det var hverken de fysiske rammer eller opbakningen det var galt med, men der imod den bedøvelse vi havde til rådighed, der gjorde vores første dag temmelig kaotisk.

Vi var på forhånd klar over at vi kunne få problemer på denne front og havde presset meget på for at NOA skulle skaffe det bedøvelslsesmiddel der sædvanligvis bruges til ABC projekter, nemlig pentobarbital, eller at få tilladelse til at vi selv kunne medbringe medicin, men ingen af delene lykkedes. Sandsynligvis som følge af en kombination af manglende medicinsk kendskab hos de bosniske dyrlæger der stort set kun uddannes til at beskæftige sig med produktionsdyr, og et stort og tungt myndighedsbureaukrati – i hvert fald forblev alle vore henvendelser til myndighederne ubesvarede.

Så da vores første to arbejdsdage var omme, havde vi brugt al den bedøvelse som var indkøbt til hele projektet, og det lykkedes os gennem snirklede kanaler at få fat i noget mere velegnet medicin til bedøvelse til de kommende dages arbejde. Trods disse problemer nåede vi det planlagte mål: ca 50 hunde, og vi sluttede af mandag aften med at være inviteret til middag på hotel, inviteret af det lokale bystyre. Tidlig tirsdag morgen var der afgang kl 6 til byen Doboj, hvor vi i løbet af en meget lang dag nåede godt 50 hunde.

Jeg havde forventet at vi ville se gadehunde rundt omkring i byerne. Det gjorde vi ikke, der var faktisk kun ganske få hunde. NOA forklarede at det det simpelthen skyldes at gadehundene holder til bestemte steder i udkanten af byen hvor de gemmer sig, jaget som de er af hundefangerne. Jeg oplevede selv hundefangerne på nært hold en eftermiddag i Visoko. Hundefangerne bragte hunde til klinikken i deres kassevogn. Vel ankommet åbner de bilen, og med en slynge om halsen bliver de skrækslagne hunde brutalt smidt fra bilen og hen i klinikkens bure. jeg sneg mig til at kikke ind i bilen under protest fra hundefangerne, de brød sig bestemt ikke om tilskuere til deres aktiviteter.

I Bilen sad der tre skrækslagne og bange hunde, klemt inde i det bageste af lastrummet og med ørene trukket helt om i nakken. Jeg rakte hånden frem og kaldte forsigtigt på dem, og med en svag logren med halen og ørerne rettet mod min kalden, strakte de hals og krøb lige så stille frem mod min hånd, mens de så på mig med store, bedende brune hundeøjne, parate til et lynhurtigt tilbagetog. De kom helt hen til mig, og jeg fik lov til at kæle med dem et øjeblik. Det var tre søde og venlige hunde, der var vant til gadelivets hårde ord og tæv, men som nok i et tidligere liv havde levet blandt mennesker der havde været kærlige og omsorgsfulde overfor dem, og som ad ukendte veje var endt som gadehunde. Da en af hundefangerne viste sig igen, krøb de lynhurtigt tilbage til deres hjørne, og rystende af angst sad de nu og ventede på hvad der skulle ske. Hundefangeren ville lægge slyngen om halsen på den ene for at smide den over i et bur, men jeg fik lov til kalde hunden til mig igen, og lige så stille kunne jeg løfte den ud af bilen og over i buret.

Det var en episode som i den grad fik mig til at tro på det rigtige i vores mission, og som samtidig viste hvor meget uvidenhed og hjerteløshed vi har at kæmpe i mod. Denne brutale fremfærd er også en af årsagerne til at dyrevenlige og hjertevarme mennesker opretter internater til gadehundene. Her kan hundene få et liv i fred uden vold og tæv, i hvert fald så langt som resurserne rækker. Alle internater drives ene og alene med private midler, og det er en kamp at skaffe foder til hundene, og endu sværere at sørge for dyrlægehjælp og medicin. Internaternes mål er at de fleste hunde skal videreformidles til private hjem i landet, men på nuværende tidspunkt sker det desværre kun meget sjældent, så de fleste hunde må leve deres liv i internaterne.

De sidste to dage skulle vi bruge i Banja Luka, hvor der ventede os ca 100 hunde, dels gadehunde, dels internatshunde. Torsdag morgen pakkede vi vores udstyr ud og indrettede os, og var klar til at modtage de første hunde. Vi ventede og ventede. Efter et par timers venten kom der tre store hvalpe, som hurtigt blev neutraliserede og vaccinerede, og efter endnu et par timers venten kom der tre mere. Og så skete der ikke mere. Vi undrede os og spurgte hele tiden NOA-folkene hvornår der kom flere hunde. Snart lød svaret, alt i mens de førte tilsyneladende hektiske telefonsamtaler. Vi ventede længe, og sidst på eftermiddagen måtte de meddele os, at der ikke ville komme flere hunde denne dag, og sandsynligvis heller ikke den næste dag. Efter en kort råsslagningning blev vi enige om at slutte projektet der, og skuffede og frustrerede pakkede vi sammen for sidste gang. Alt hvad vi havde tilbage af medicin, vacciner og materialer, overlod vi til NOA så de kunne videregive det il nogen der kunne bruge det, og kun vores instrumenter tog vi med hjem.

Senere fik vi en forklaring på den noget uventede afslutning. Forud for projektet havde NOA forhandlet med myndighederne i Banja Luka, og alle aftaler var på plads, og der var opbakning til ideerne bag projektet. Eller sådan da. For det viste sig at der var en højt placeret og vist nok temmelig magtfuld, kommunal dyrlæge, der havde ansvaret for indfangningen af hunde, og som var leder af hundefangerkorpset. Denne dyrlæge tjente hvert år rigtig mange penge på indfangning og aflivning af gadehunde. Så han fik sat en grundig kæp i hjulet ved at give ordre til hundefangerne om kun at levere 6 hunde sådan rent symbolsk, til trods for aftalen om ca 50 hunde.

De øvrige 50 hunde skulle komme fra et privat internat – og de kom heller ikke. Her viste det sig at ejeren, samme dag som vi kom, havde valgt at lade alle hundene aflive. Grunden kender jeg ikke og kan kun gætte. Måske magtede ejeren ikke længere den hårde kamp for at drive internatet, måske er de private internaters eksistens afhængig af en vis velvilje fra de veterinære myndigheder, så måske har ejeren følt sig meget presset af den kommunale dyrlæge, og ikke vovet at trodse ham. Under alle omstændigheder er sådan en afslutning både sørgelig og trist, og er med til at gøre projektet og en eventuel gentagelse meget problematisk.

Så vi sluttede to dage tidligere end planlagt og med kun halvdelen af de planlagte 200 operationer gennemført. Det er selvfølgelig overhovedet ikke tilfredsstillende, og det har betydet at vores udgifter skal fordeles på 100 hunde i stedet for på 200, så prisen for hver hund bliver urimelig høj.

Samtidig har projektet vist os, at forholdene i Bosnien stadig er meget usikre og skrøbelige. Der skal så lidt til før alt falder til jorden og er forgæves. Men selvom projektet ikke forløb helt som vi havde ønsket os, så rejste vi alle hjem med mange indtryk – og med mange erfaringer. Her tænker jeg især på den store forskel der er på begreber som dyrevelfærd og dyreværn, og her venter der et meget stort arbejde og en mere målrettet officiel stillingtagen til problemerne med gadehunde.

Mange venlige hilsener
Karen Hørmann

Alle der har været på ferie i Grækenland, har oplevet flokkene af gadehunde, der lever en kummerlig tilværelse. Det er dog ikke kun i Grækenland at vi ser gadehunde; vi behøver blot at bevæge os en dagsrejse mod syd til et af danskernes tidligere, foretrukne rejsemål: Ex-Jugoslavien. Her er der store problemer med gadehunde, problemer der er eskaleret siden krigen i 1991-1995, og i årene derefter.

En krig har mange ofre – og de kroatiske, serbiske, bosniske og makedonske hunde er blandt dem. Under krigen måtte hundrede tusinder af mennesker flygte fra deres hjem i al hast, og efterlade alt hvad de ejede – der ibland deres kæledyr. Det betød at et uendeligt antal hunde og katte blev overladt til at klare sig selv. Konsekvensen er nu, at der overalt – og særlig mærkbart i byområder- er etableret store bestande af herreløse hunde og katte som efterkommere af de flygtendes kæledyr. Disse hunde og katte er overladt til sig selv, og de er en torn i øjet på både myndigheder og på dele af befolkningen.

Der har indtil i år ikke været nogen dyreværnslov, der kan beskytte og skabe tålelige forhold for de titusinder af dyr der lever i gaderne. De er derfor udsat for vilkårlige nedslagtninger. Det kan være med gift, eller private jægere, der drager gennem byerne og nedskyder de hunde de møder på deres vej, ofte med fare for at skade lokalbefolkningen, eller for at efterlade sårede hunde. Samtidig er holdningen til dyr blandt visse dele af befolkningen, særdeles inhuman. Uønskede kæledyr bliver smidt på gaden, uønskede hvalpekuld bliver levende begravet, og der er i det hele taget en udpræget modvilje til at hjælpe de mange sårede og trafikskadede hunde man træffer overalt i byerne.

I foråret 2009 vedtog den bosniske regering en dyreværnslov, der bl.a skal sikre, at der ikke sker overgreb mod herreløse hunde og katte. Der er opstået en større lydhørhed hos myndighederne overfor de mange der kritiserer de brutale overgreb mod gadehundene, og selvom der stadig er meget lang vej endnu, er der større og større velvilje overfor dem der forsøger at skabe bedre forhold for dyrene. Både enkelt-personer og frivillige organisationer gør en stor indsats for både at hjælpe nødstedte dyr, for at påvirke myndighederne til at tage dyreværnsloven alvorligt, og for at ændre holdningen hos de mange der lader hånt om enhver form for dyrevelfærd.

Situationen er lige nu i Bosnien den, at myndighederne først nu så småt er ved at erkende at det hverken er acceptabelt eller muligt at løse problemerne med gadehunde på samme brutale måde som hidtil. Det er dog næppe endnu muligt at gennemføre neutraliseringsprojekter med genudsættelse af gadehunde, desværre. Dyrenes SOS vil gerne være med til at bane vejen for bedre betingelser for gadehundene, og være med til at vise hvilken vej man bør gå.

Dyrenes SOS har derfor indledt et samarbejde med den danske dyreværnsorganisation NOA, der er en dansk afdeling af den bosniske organisation NOA, der har hjemme i Banja Luka, hvor de blandt deres mange aktiviteter driver en række dyreinternater i byen. Her til bringes syge og skadede hunde og katte, hvalpe-og killingekuld der findes rundt om i byen, og gadehunde i øvrigt, i det omfang det er muligt at komme til dem. På internatet får dyrene pleje, medicin og foder, inden de videreformidles til lokale, private hjem.

Der er hårdt brug for hjælp i disse internater, både til foder og medicin. Lige nu venter omkring 150 dyr på at blive neutraliseret, og Dyrenes SOS vil derfor i løbet af foråret yde hjælp til dem ved at samle et hold dyrlæger og hjælpere til at rejse derned og gennemføre neutralisering af internatsdyrene.

Vi håber selvfølgelig på at blive rigtig mange, og at have tilstrækkeligt med økonomiske midler så vi virkelig kan gøre en forskel – og der vil snart komme flere informationer om projektet her på hjemmesiden.

April 2010 – Pressemeddelelse om Bosnien:

Danmark sender dyrlæger til Bosnien:

De danske dyreværnsorganisationer Dyrenes SOS og NOA sender 18 danske, svenske og norske dyrlæger og veterinærsygeplejersker til Bosnien i et forsøg på at få kontrol over landets tusinder af hjemløse hunde og katte.

Efter borgerkrigen i Eks-Jugoslavien gik der mange år – faktisk frem til 2009 – før Bosnien vedtog en egentlig dyreværnslov. Indtil da foregik reguleringen af de mange hjemløse katte og hunde brutalt og uden et egentligt system. Det betød flere hjemløse dyr med sygdomme som f.eks. rabies, der udgør en stor fare, specielt for børnene, der ofte angribes af de syge dyr. De udsendtes opgave er derfor at gennemføre det såkaldte ABC-program: ”Animal Birth Control”.

Erfaringer fra andre steder i verden fortæller, at nedbringning af antallet af gadedyr er den eneste effektive måde at bekæmpe eksempelvis rabies på. Og det er til stor glæde – ikke bare for dyrene, men bestemt også for de tusinder af potentielle bidofre.

Dyrenes SOS har derfor indledt et samarbejde med den danske dyreværnsorganisation NOA, der er en dansk afdeling af den bosniske organisation NOA. Organisationen har hjemme i Banja Luka, hvor de blandt deres mange aktiviteter driver en række dyreinternater i byen. Dyreinternaterne modtager syge og skadede hunde og katte samt hvalpe-og killingekuld, Dertil kommer de mange gadehunde, i det omfang det er muligt at komme til dem.

På internatet får dyrene pleje, medicin og foder, inden de videreformidles til lokale, private hjem. Og det er her, de 18 dyrlæger og veterinærsygeplejersker skal udføre deres opgaver.

Holdet flyver fra København lørdag den 24. april kl. 10.45 med Austrian Air.

Yderligere oplysninger: Pressemedarbejder Julie Stephensen, Dyrenes SOS, Telefon: 42 77 82 76