Grundet corona-krisen og det daværende forsamlingsforbud, valgte bestyrelsen at udskyde årets generalforsamling på ubestemt tid.

Nu er forsamlingsforbuddet hævet, hvilket gør det muligt at gennemføre generalforsamling 2020, og det bliver mandag den 7. september 2020, kl. 1830.

Dagsorden er som følger:

Der afholdes generalforsamling i Dyrlæger uden Grænser, mandag 7. september 2020, kl. 18.30 i Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastlæggelse af budget, kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der vil være lidt mad og drikke til mødet, og mødet afvikles efter givende retningslinjer om corona og forsamlinger, og derfor er tilmelding nødvendig senest fredag d. 4. september 2020, kl. 1200.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen