Nej til dyresex-sep 2014
Pressemeddelelse om DOSO’s kampagne mod sexuelt misbrug af dyr:

Under titlen ”Stop sexuelt misbrug af dyr” sætter DOSO – med 22 danske dyreværnsforeninger i ryggen – en storstilet kampagne i gang. Siden sidste kampagne for fire år siden, er der dukket mange nye argumenter op for at forbyde, at mennesker har sex med dyr – bl.a. indførte Sverige den 1. april 2014 et totalt forbud.

Dyr er – lige som børn – helt afhængige af voksne mennesker. De kan ikke sige fra, når deres værdighed og integritet krænkes. De seksuelle aktiviteter ledsages ofte af angst, smerte og lidelse for dyrene, ligesom man fra undersøgelser ved, at mange dyr skades psykisk og fysisk – især ved gentagen eller længere tids brug.

Nye undersøgelser viser, at dyr har et følelsesliv, som på mange punkter kan sammenlignes med menneskers. Det handler altså ikke kun om signaler og instinkter, og man må formode, at dyret er i stand til følelsesmæssig at opfatte, hvad der sker. Et stort flertal af den danske befolkning ønsker et forbud, men et flertal af politikerne siger nej, fordi de mener, at Dyreværnsloven er dækkende, såfremt dyret lider skade ved den seksuelle akt. Men de glemmer, at de seksuelle aktiviteter og dyrets lidelser aldrig bliver opdaget, fordi det hele foregår i det skjulte. Personerne bag handlingerne vil ikke udstille deres sexmisbrug, og skulle dyret blive skadet, går de meget sjældent til dyrlæge. Det er grunden til, at både Rigspolitiets undersøgelse og dyrlægernes indberetninger rummer relativt få tilfælde. Og hvis dyret alligevel bliver bragt til en dyrlæge, så kan det være meget svært at bevise, at de fysiske og psykiske skader stammer fra seksuelle aktiviteter.

Det er kun de allernærmeste, der er klar over de seksuelle aktiviteter, men da det er tilladt, så foretager de sig ikke noget. Et forbud ville animere familie, venner og naboer til at være aktive – f.eks. at gå til politiet. Med et forbud mod seksuelle aktiviteter, ville et snapfoto med mobilen eller en video være bevismateriale, idet det er selve handlingen, der er forbudt.

DOSO håber, at Fødevareminister Dan Jørgensen vil tage nogle hurtige initiativer, så vi danskere – lige som nordmændene og svenskerne – kan få en lov, der forbyder, at mennesker har sex med dyr.

SKRIV UNDER HER